Wsparcie dzieci z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

wzor35-720x480

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców lub osób sprawujących bieżącą pieczę nad dziećmi z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dyrektorów polskich jednostek systemu oświaty. Materiał dotyczy wsparcia tej grupy dzieci/uczniów.

 

Link

2022/03/10 1:55:49