Kadra

KADRA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1

DYREKTOR: Barbara Uhryn 
SEKRETARIAT: Kamila Piechota, Paulina Wiśniewska

 

KONTAKT TELEFONICZNY:

Numer do sekretariatu: 55 625-82-30, 55 625-82-42                 

lub 55 625 i numer wewnętrzny specjalisty

Imię i nazwisko pracownika Stanowisko/kwalifikacje i uprawnienia Gabinet/tel. wew.
Ewa Dudzińska psycholog/specjalista w zakresie diagnozy, edukacji i terapii osób z autyzmem; instruktor w zakresie terapii przez teatr
nr 4 / tel. 82-38
Anna Miazga psycholog/doradca zawodowy
nr 1 / tel. 82-36
Agnieszka Rucińska-Cyran psycholog/psychoterapeuta psychodynamiczny; logopeda, surdopedagog, tyflopedagog; specjalista w zakresie diagnozy, edukacji i terapii osób z autyzmem
nr 1 / tel. 82-36
Joanna Tomczak pedagog/surdopedagog; pedagog resocjalizacyjny; specjalista w zakresie diagnozy, edukacji i terapii osób z autyzmem; trener warsztatu umiejętności psychospołecznych
nr 1 / tel. 82-36
Marzena Kosowska-Firer logopeda/neurologopeda; pedagog; specjalista terapii pedagogicznej; balbutolog; trener metody EEG Biofeedback
nr 2 / tel. 82-37
Ewa Zielińska logopeda/pedagog; socjoterapeuta; trener kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch”
nr 2 / tel. 82-37
Kamila Tońska psycholog/socjolog; pedagog resocjalizacyjny; socjoterapeuta; psychoterapeuta poznawczo-behawioralny; seksuolog kliniczny
nr 3 / tel. 82-34
Iwona Malewska-Danecka pedagog/surdopedagog; tyflopedagog; psychoprofilaktyk
nr 3 / tel. 82-34
Magdalena Kaczorowska-Kraj psycholog/specjalista w zakresie diagnozy, edukacji i terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju; specjalista terapii pedagogicznej
nr 4 / tel. 82-38
Jolanta Piłat pedagog/specjalista terapii pedagogicznej, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, socjoterapia,
nr 1 / tel. 82-36
Katarzyna Truszkowska psycholog/psychoterapeuta psychodynamiczny w trakcie przygotowania do egzaminu certyfikacji
nr 9 / tel. 82-40
Katarzyna Gogol-Urbańska pedagog/specjalista terapii logopedycznej; logopeda
nr 5 / tel. 82-35
Jolanta Szczygieł pedagog/specjalista terapii pedagogicznej; socjoterapeuta
nr 5 / tel. 82-35
Natasza Wojtaszek psycholog/surdopedagog; oligofrenopedagog; trener video-treningu komunikacji
nr 6 / tel. 82-33
Marzena Truszkowska pedagog/surdopedagog; tyflopedagog; logopeda; socjoterapeuta
nr 6 / tel. 82-33
Dorota Orłowska logopeda/pedagog; surdotyflopedagog; oligofrenopedagog; afazjolog
nr 6 / tel. 82-33
Katarzyna Chadaj pedagog/specjalista terapii pedagogicznej; trener metody EEG Biofeedback; specjalista terapii metodą Instrumental Enrichment (IE) Feuersteina
nr 7 / tel. 82-32
Elżbieta Romaszko pedagog/specjalista terapii pedagogicznej; socjoterapeuta; terapeuta metody Warnke
nr 8 / tel. 82-39
Alicja Kowalczyk pedagog/terapia pedagogiczna/doradztwo zawodowe
nr 4 / tel. 82-38
Joanna Gawlicka psycholog/psychoterapeuta poznawczo-behawioralny; specjalista w zakresie diagnozy, edukacji i terapii osób z autyzmem; doradca zawodowy
nr 9 / tel. 82-40
Magdalena Gliniecka-Rękawik doradca zawodowy/psycholog; specjalista w zakresie coachingu; doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce
nr 11 / tel. 82-41
Łucja Woch doradca zawodowy/psycholog; logopeda; specjalista w zakresie coachingu życiowego
nr 11 / tel. 82-41
Janina Srok pedagog/specjalista terapii pedagogicznej; socjolog; doradca zawodowy
nr 12
Magdalena Żórawska-Kalman pedagog; socjoterapeuta; pedagog resocjalizacyjny; trener ART
nr 4 / tel. 82-38
BARBARA UHRYN dyrektor/pedagog: oligofrenopedagog; surdopedagog; tyflopedagog; specjalista terapii pedagogicznej; terapeuta MDS; socjoterapeuta; zarządzanie oświatą tel. 82-31  

HARMONOGRAM PRACY TYGODNIOWEJ PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH

 

LP Nazwisko i imię pracownika Nr gab. Poniedziałek Wtorek   Środa Czwartek Piątek
1. DUDZIŃSKA Ewa 4
2. GLINIECKA-RĘKAWIK Magdalena 11 8.00-12.00 12.00-16.00 13.00-17.00

17.00-18.00 D

8.00-12.00 8.00-12.00
3. GOGOL – URBAŃSKA Katarzyna 5 8.00-12.00 14.00-18.00 8.00-12.00 11.00-12.00 D

12.00-16.00

8.00-12.00
4. CHADAJ Katarzyna 8 12.00-13.00 D

13.00-17.00

9.00-13.00 13.00-17.00 12.00-16.00 9.00-13.00
5. KACZOROWSKA -KRAJ Magdalena 4 8.00-12.00

12.00-13.00 D

13.00-17.00 8.00-12.00 8.00-12.00 12.00-16.00
6. KOWALCZYK Alicja 4 8.00-12.00

12.00-13.00 D

13.00-17.00 8.00-12.00 8.00-12.00 12.00-16.00
7. PIŁAT Jolanta 1 12.00-16.00

16.00-17.00 D

8.00-12.00 8.00-12.00 11.00-15.00 12.00-16.00
8. KOSOWSKA – FIRER       Marzena 2 8.00-12.00 12.00-16.00

16.00-17.00 D

14.00-18.00 8.00-12.00 8.00-12.00
9. MALEWSKA -DANECKA Iwona 3 13.00-14.00 D

14.00-18.00

8.00-12.00 14.00-18.00 8.00-12.00 8.00-12.00
10. ORŁOWSKA Dorota 6 14.00-15.00 D

15.00-18.00

8.00-12.00 8.00-13.00 12.00-16.00 9.00-13.00
11. MIAZGA Anna 1 12.00-16.00

16.00-17.00 D

8.00-12.00 8.00-12.00 11.00-15.00 12.00-16.00
12. ROMASZKO Elżbieta 8 8.00-12.00 14.00-18.00 8.00-12.00 12.00-16.00 12.00-16.00

11.00-12.00 D

13. RUCIŃSKA – CYRAN Agnieszka 1 8.00-12.00 13.00-17.00

17.00-18.00 D

12.00-16.00 8.00-12.00 8.00-12.00
14. SROK Janina 12 10.00-13.00 12.00-16.00 8.00-12.00 12.00-16.00 8.00-11.00

11.00-12.00 D

15. SZCZYGIEŁ Jolanta 5 12.00-16.00

16.00-17.00 D

9.00-13.00 12.00-16.00 8.00-12.00 12.00-16.00
16. TOMCZAK Joanna 1 8.00-12.00 13.00-17.00 17.00-18.00 D 12.00-16.00 8.00-12.00 8.00-12.00
17. TOŃSKA Kamila 3 13.00-14.00 D

14.00-18.00

8.00-12.00 14.00-18.00 8.00-12.00 8.00-12.00
18. TRUSZKOWSKA Katarzyna 9 8.00-13.00 12.00-16.00 13.00-16.00

16.00-17.00 D

8.00-12.00 8.00-12.00
19. TRUSZKOWSKA Marzena 6 9.00-14.00

14.00-15.00 D

13.00-17.00 12.00-16.00 8.00-12.00 8.00-11.00
20. GAWLICKA Joanna 9 13.00-18.00 8.00-9.00 D

9.00-12.00

8.00-13.00 12.00-16.00 8.00-11.00
21. WOCH Łucja 11
22. WOJTASZEK Natasza 6 8.00-13.00

13.00-14.00 D

12.00-16.00 14.00-18.00 8.00-12.00 8.00-11.00
23. ZIELIŃSKA Ewa 2 13.00-17.00 8.00-12.00 10.00-14.00 11.00-12.00 D

12.00-16.00

10.00-14.00
24. ŻÓRAWSKA-KALMAN Magdalena 4 13.00-17.00

17.00-18.00 D

8.00-12.00  13.00-17.00  10.00-14.00  8.00-12.00

 

D godzina dostępności