Kadra

KADRA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1

DYREKTOR: Barbara Uhryn 
SEKRETARIAT: Grażyna Grabowska, Justyna Rucińska 

 

KONTAKT TELEFONICZNY:

Numer do sekretariatu: 55 625-82-30                 

lub 55 625 i numer wewnętrzny specjalisty

Imię i nazwisko pracownika Stanowisko/kwalifikacje i uprawnienia Gabinet/tel. wew.
Ewa Dudzińska psycholog/specjalista w zakresie diagnozy, edukacji i terapii osób z autyzmem; instruktor w zakresie terapii przez teatr
nr6 / tel. 82-38
Magdalena Puch pedagog/psycholog; psychoterapeuta poznawczo-behawioralny; doradca zawodowy
nr 1 / tel. 82-36
Agnieszka Rucińska-Cyran psycholog/psychoterapeuta psychodynamiczny; logopeda, surdopedagog, tyflopedagog; specjalista w zakresie diagnozy, edukacji i terapii osób z autyzmem
nr 1 / tel. 82-36
Joanna Tomczak pedagog/surdopedagog; pedagog resocjalizacyjny; specjalista w zakresie diagnozy, edukacji i terapii osób z autyzmem; trener warsztatu umiejętności psychospołecznych
nr 1 / tel. 82-36
Marzena Kosowska-Firer logopeda/neurologopeda; pedagog; specjalista terapii pedagogicznej; balbutolog; trener metody EEG Biofeedback
nr 2 / tel. 82-37
Ewa Zielińska logopeda/pedagog; socjoterapeuta; trener kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch”
nr 2 / tel. 82-37
Kamila Tońska psycholog/socjolog; pedagog resocjalizacyjny; socjoterapeuta; psychoterapeuta poznawczo-behawioralny; seksuolog kliniczny
nr 3 / tel. 82-34
Iwona Malewska-Danecka pedagog/surdopedagog; tyflopedagog; psychoprofilaktyk
nr 3 / tel. 82-34
Magdalena Kaczorowska-Kraj psycholog/specjalista w zakresie diagnozy, edukacji i terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju; specjalista terapii pedagogicznej
nr 4 / tel. 82-38
Jolanta Piłat pedagog/specjalista terapii pedagogicznej, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, socjoterapia,
nr 4 / tel. 82-38
Katarzyna Truszkowska psycholog/psychoterapeuta psychodynamiczny w trakcie przygotowania do egzaminu certyfikacji
nr 9 / tel. 82-40
Urszula Kopeć pedagog/surdotyflopedagog; oligofrenopedagog; logopeda; surdologopeda; neurologopeda
nr 1 / tel. 82-36
Katarzyna Gogol-Urbańska pedagog/specjalista terapii logopedycznej; logopeda
nr 5 / tel. 82-35
Jolanta Szczygieł pedagog/specjalista terapii pedagogicznej; socjoterapeuta
nr 5 / tel. 82-35
Natasza Wojtaszek psycholog/surdopedagog; oligofrenopedagog; trener video-treningu komunikacji
nr 6 / tel. 82-33
Marzena Truszkowska pedagog/surdopedagog; tyflopedagog; logopeda; socjoterapeuta
nr 6 / tel. 82-33
Dorota Orłowska logopeda/pedagog; surdotyflopedagog; oligofrenopedagog; afazjolog
nr 6 / tel. 82-33
Katarzyna Chadaj pedagog/specjalista terapii pedagogicznej; trener metody EEG Biofeedback; specjalista terapii metodą Instrumental Enrichment (IE) Feuersteina
nr 7 / tel. 82-32
Elżbieta Romaszko pedagog/specjalista terapii pedagogicznej; socjoterapeuta; terapeuta metody Warnke
nr 8 / tel. 82-39
Alicja Kowalczyk pedagog/terapia pedagogiczna/doradztwo zawodowe
nr 6 / tel. 82-38
Joanna Gawlicka psycholog/psychoterapeuta poznawczo-behawioralny; specjalista w zakresie diagnozy, edukacji i terapii osób z autyzmem; doradca zawodowy
nr 9/ tel. 82-40
Magdalena Gliniecka-Rękawik doradca zawodowy/psycholog; specjalista w zakresie coachingu; doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce
nr 11 / tel. 82-41
Łucja Woch doradca zawodowy/psycholog; logopeda; specjalista w zakresie coachingu życiowego
nr 11 / tel. 82-41
Janina Srok pedagog/specjalista terapii pedagogicznej; socjolog; doradca zawodowy
nr 12
BARBARA UHRYN dyrektor/pedagog; oligofrenopedagog; surdopedagog; tyflopedagog; specjalista terapii pedagogicznej; terapeuta MDS; socjoterapeuta; zarządzanie oświatą
tel. 82-31

 

Księgowość: 55 625-82-32               Barbara Raszkowska

HARMONOGRAM PRACY TYGODNIOWEJ PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH

LP Nazwisko i imię pracownika Nr gab. Poniedziałek Wtorek   Środa Czwartek Piątek
1. UHRYN BARBARA
2. DUDZIŃSKA Ewa 6 9.00-13.00 13.00-17.00 12.00-16.00 10.00-14.00 8.00-12.00
3. GLINIECKA-RĘKAWIK Magdalena 11 8.00-12.00 12.00-16.00 13.00-17.00 8.00-12.00 8.00-12:00
4. GOGOL – URBAŃSKA Katarzyna 5 8.00-12.00 14.00-18.00 8.00-12.00 12.00-16.00 8.00-12.00
5. CHADAJ Katarzyna 8 14.00-18.00 8.00-12.00 13.00-17.00 9.00-13.00 8.00-12.00
6. KACZOROWSKA -KRAJ Magdalena 4 13.00-17.00 9.00-13.00 8.00-12.00 8.00-12.00 12.00-16.00
7. KOWALCZYK Alicja 6 9.00-13.00 13.00-17.00 12.00-16.00 10.00-14.00 8.00-12.00
8. PIŁAT Jolanta 4 13.00-17.00 9.00-13.00 8.00-12.00 8.00-12.00 12.00-16.00
9. KOPEĆ Urszula 1 14.00-18.00 9.00-13.00 8.00-12.00 12.00-16.00 8.00-12.00
10. KOSOWSKA – FIRER       Marzena 2 8.00-12.00 12.00-16.00 14.00-18.00 8.00-12.00 8.00-12.00
11. MALEWSKA -DANECKA Iwona 3 13.00-17.00 14.00-18.00 9.00-13.00 8.00-12.00 8.00-12.00
12. ORŁOWSKA Dorota 6 8.00-13.00 14.00-18.00 8.00-12.00 12.00-16.00 8.00-11.00
13. PUCH Magdalena 1 14.00-18.00 9.00-13.00 8.00-12.00 12.00-16.00 8.00-12.00
14. ROMASZKO Elżbieta 8 8.00-12.00 14.00-18.00 8.00-12.00 12.00-16.00 10.00-14.00
15. RUCIŃSKA – CYRAN Agnieszka 1 10.00-14.00 13.00-17.00 12.00-16.00 8.00-12.00 8.00-12.00
16. SROK Janina 12 10.00-13.00 8.00-12.00 13.00-17.00 12.00-16.00 9.00-12.00
17. SZCZYGIEŁ Jolanta 5 12.00-16.00 8.00-12.00 12.00-17.00 8.00-12.00 12.00-15.00
18. TOMCZAK Joanna 1 10.00-14.00 13.00-17.00 12.00-16.00 8.00-12.00 8.00-12.00
19. TOŃSKA Kamila 3 13.00-17.00 14.00-18.00 9.00-13.00 8.00-12.00 8.00-12.00
20. TRUSZKOWSKA Katarzyna 9 8.00-13.00 12.00-16.00 13.00-17.00 8.00-12.00 8.00-11.00
21. TRUSZKOWSKA Marzena 6 13.00-17.00 9.00-14.00 12.00-16.00 8.00-12.00 11.00-14.00
22. GAWLICKA Joanna 9 13.00-17.00 8.00-12.00 8.00-13.00 12.00-16.00 8.00-11.00
23. WOCH Łucja 11 14.00-18.00 8.00-12.00 9.00-13.00 8.00-12.00 12.00-16.00
24 WOJTASZEK Natasza 6 13.00-17.00 8.00-12.00 13.00-18.00 8.00-12.00 11.00-14.00
24. ZIELIŃSKA Ewa 2 12.00-16.00 8.00-12.00 10.00-14.00 12.00-16.00 10.00-14.00

 

T – praca w terenie