Kadra

KADRA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1

KONTAKT TELEFONICZNY: Sekretariat              55 625-82-30               lub numer wewnętrzny

HARMONOGRAM PRACY TYGODNIOWEJ PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH

Imię i nazwisko pracownika Stanowisko Gabinet/tel. wew.
Ewa Dudzińska psycholog nr 1 / tel. 82-36
Magdalena Puch pedagog nr 1 / tel. 82-36
Agnieszka Rucińska-Cyran psycholog nr 1 / tel. 82-36
Joanna Tomczak pedagog, surdopedagog nr 1 / tel. 82-36
Marzena Kosowska ? Firer logopeda, neurologopeda nr 2 / tel. 82-37
Ewa Zielińska logopeda nr 2 / tel. 82-37
Kamila Tońska psycholog nr 3 / tel. 82-34
Iwona Malewska-Danecka pedagog nr 3 / tel. 82-34
Magdalena Kaczorowska-Kraj psycholog nr 4 / tel. 82-38
Maria Kołodziejska pedagog nr 4 / tel. 82-38
Katarzyna Truszkowska psycholog nr 4 / tel. 82-38
Urszula Kopeć pedagog, surdotyflopedagog nr 4 / tel. 82-38
Katarzyna Gogol ? Urbańska pedagog, terapeuta pedagogiczny nr 5 / tel. 82-35
Jolanta Szczygieł pedagog, terapeuta pedagogiczny nr 5 / tel. 82-35
Natasza Wojtaszek psycholog nr 6 / tel. 82-33
Marzena Truszkowska pedagog nr 6 / tel. 82-33
Dorota Orłowska logopeda, surdotyflopedagog nr 6 / tel. 82-33
Katarzyna Chadaj pedagog, terapeuta pedagogiczny nr 8 / tel. 82-39
Elżbieta Romaszko pedagog, terapeuta pedagogiczny nr 8 / tel. 82-39
Helena Klimczuk-Lecyk psychoterapeuta nr 9 / tel. 82-40
Joanna Gawlicka psycholog, psychoterapeuta nr 9/ tel. 82-40
Magdalena Gliniecka-Rękawik psycholog, doradca zawodowy nr 11 / tel. 82-41
Łucja Woch psycholog, doradca zawodowy nr 11 / tel. 82-41
Janina Srok pedagog, terapeuta pedagogiczny nr 12
BARBARA UHRYN dyrektor tel. 82-31

 

 

T

 

LP Nazwisko i imię pracownika Nr gab. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. UHRYN BARBARA 8.oo-15.oo 8.oo-15.oo 8.oo-1.oo 8.oo-15.oo 8.oo-15.oo
2. DUDZIŃSKA Ewa 1 13.00-18.00 13.00-16.00 8.00-12.00 8.00-12.00 9.00-13.00
3. GLINIECKA-RĘKAWIK Magdalena 11 8.00-12.00 14.00-18.00 8.00-12.00 12.00-16.00 8.00-12.00T
4. GOGOL-URBAŃSKA Katarzyna 5 8.00-12.00 14.00-18.00 8.00-12.00 8.00-12.00 12.00-16.00
5. CHADAJ Katarzyna 8 13.00-18.00 8.00-12.00 12.00-15.00 13.00-18.00 8.00-11.00
6. KACZOROWSKA-KRAJ Magdalena 4 14.00-18.00 8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-14.00 12.00-16.00
7. KLIMCZUK-LECYK Helena 9 8.00-12.00 14.00-18.00 14.00-18.00 8.00-13.00 8.00-11.00
8. KOŁODZIEJSKA Maria 4 14.00-18.00 8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00 12.00-16.00
9. KOPEĆ Urszula 4 10.00-14.00 12.00-16.00 14.00-18.00 8.00-14.00 8.00-12.00
10. KOSOWSKA-FIRER       Marzena 2 8.00-12.00 14.00-18.00 13.00-17.00 8.00-12.00 8.00-12.00
11. MALEWSKA-DANECKA Iwona 3 14.00-18.00 8.00-12.00 13.00-17.00 8.00-12.00 8.00-12.00
12. ORŁOWSKA Dorota 6 8.00-12.00 14.00-18.00 8.00-12.00 12.00-16.00 10.00-14.00
13. PUCH Magdalena 1 13.00-18.00 13.00-16.00 8.00-12.00 8.00-12.00 800-1200
14. ROMASZKO Elżbieta 8 8.00-12.00 14.00-18.00 8.00-12.00 8.00-12.00 12.00-16.00
15. RUCIŃSKA-CYRAN Agnieszka 1 8.00-12.00 8.00-12.00 14.00-18.00 8.00-12.00 12.00-16.00
16. SROK Janina 12 13.00-17.00 8.00-12.00 8.00-12.00 13.00-17.00 8.00-11.00
17. SZCZYGIEŁ Jolanta 5 12.00-16.00 8.00-11.00 12.00-18.00 11.00-15.00 8.00-11.00
18. Tomczak Joanna 1 8.00-12.00 8.00-12.00 14.00-18.00 8.00-12.00 12.00-16.00
19. TOŃSKA Kamila 3 14.00-18.00 8.00-12.00 11.30-15.30 8.00-12.00 8.00-12.00
20. TRUSZKOWSKA Katarzyna 4 10.00-14.00 12.00-16.00 14.00-18.00 8.00-12.00 8.00-12.00
21. TRUSZKOWSKA Marzena 6 13.00-18.00 8.00-12.00 12.00-16.00 8.00-12.00 8.00-11.00
22. GAWLICKA Joanna 9 14.00-18.00 9.00-13.00 9.00-13.00 12.00-16.00 8.00-12.00
23. WOCH Łucja 11 14.00-18.00 8.00-12.00 12.00-16.00 8.00-12.00 8.00-12.00
24 WOJTASZEK Natasza 6 13.00-17.00 8.00-12.00 14.00-18.00 8.00-12.00 8.00-12.00
24. ZIELIŃSKA Ewa 2 14.00-18.00 8.00-12.00 8.00-12.00 11.00-16.00 10.00-16.00

 

T ? praca w terenie