Nauczyciele

SEMINARIUM

W związku z prowadzoną siecią współpracy i samokształcenia wychowawców burs szkolnych ?Ochrona zdrowia psychicznego młodzieży? elbląskie poradnie psychologiczno-pedagogiczne zapraszają zainteresowanych wychowawców burs szkolnych oraz pedagogów/psychologów szkół ponadgimnazjalnych na seminarium.

Będzie ono znakomitym wstępem do obchodów corocznego Tygodnia Zdrowia Psychicznego, w realizację którego włącza się wiele szkół i placówek.

Zakres tematyczny obejmuje:

  1. Charakterystyka zaburzeń psychicznych.
  2. Zachowania samoouszkadzające i suicydalne.
  3. Sytuacje traumy i żałoby.
  4. Czynniki chroniące i czynniki ryzyka.
  5. Możliwość pomocy.

Seminarium odbędzie się 31 marca 2016 (czwartek) w godzinach 8.30 ? 10.30 w siedzibie PPP nr 1 ul. Słoneczna 14 Chętnych specjalistów szkolnych prosimy o deklarację uczestnictwa do dnia 21 marca 2016 r.

Kontakt telefoniczny lub mailowy:

  • PPP nr 1 tel.: 55 625-82-30, e-mail ppp1@elblag.com.pl
  • PPP nr 2 tel.: 55 625-80-51, e-mail pppdwa@elblag.com.pl

 

PROJEKT PILOTAŻOWY

Drodzy Nauczyciele i Rodzice uczniów klas III szkół podstawowych!

Ruszył pilotażowy projekt wsparcia szkół w rozpoznawaniu uczniów z deficytami rozwojowymi. Prowadzony będzie przez psychologów i pedagogów  PPP Nr 1 w Elblągu w ścisłej współpracy z nauczycielami klas III. Z uwagi na przesiewowy charakter przeprowadzanej diagnozy badaniami objęte będą wybrane, całe zespoły klasowe. Projekt ma na celu wczesne rozpoznanie uczniów z grupy ryzyka dysleksji i zaprogramowanie właściwych oddziaływań wspierających.

W założeniach podjętego działania jest również doskonalenie umiejętności diagnostycznych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, a także uświadamianie rodzicom potrzeby wczesnej interwencji psychopedagogicznej w przezwyciężaniu trudności w nauce czytania i pisania.

 

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Miło nam poinformować, że 21 października miało miejsce pierwsze spotkanie sieci współpracy i samokształcenia, której uczestnikami są wychowawcy burs szkolnych. Koordynatorzy sieci: Joanna Gawlicka, (PP-P Nr 1), Joanna Żbikowska (PP-P Nr 2). Temat naszej sieci WSPIERANIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO MŁODZIEŻY. Życzymy całej grupie owocnej współpracy.

Komunikat o dostosowaniach Egzamin maturalny

Komunikat o dostosowaniach Sprawdzian i egzamin gimnazjalny

Egzamin potwierdzajacy kwalifikacje

Kalendarz roku szk. 2015-2016