Nauczyciele

Sieć współpracy i samokształcenia dotycząca edukacji uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zapraszamy na organizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 1 w Elblągu kolejne spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia, które odbędzie się 06.06.2023 r. (wtorek) o godz. 15.00 w siedzibie poradni przy ul. Słonecznej 14.

Temat: „Współpraca z rodzicami w świetle edukacji włączającej”.

Osoby zainteresowane proszone są o potwierdzenie udziału mailowo: magdalena.kaczorowska@ppp1.elblag.pl  do dnia 5 czerwca 2023 r.

Koordynatorzy:

Barbara Uhryn  PP–P Nr 1

Magdalena Kaczorowska – Kraj PP–P Nr 1

Alicja Kowalczyk PP–P Nr 1

 

Sieć współpracy i samokształcenia dotycząca edukacji uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zapraszamy na organizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 1 w Elblągu kolejne spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia, które odbędzie się 13.03.2023 r. o godz. 15.00 w siedzibie poradni przy ul. Słonecznej 14.

Temat: „Kształcenie specjalne uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym”.

Osoby zainteresowane proszone są o potwierdzenie udziału mailowo: magdalena.kaczorowska@ppp1.elblag.pl  do dnia 10 marca 2023 r.

Koordynatorzy:

Barbara Uhryn  PP–P Nr 1

Magdalena Kaczorowska – Kraj PP–P Nr 1

Alicja Kowalczyk PP–P Nr 1

 

Dnia 16.02.2023 r. (czwartek) o godz. 15.00 na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Elblągu, przy ul. Słonecznej 14 odbędzie się spotkanie logopedów w ramach sieci współpracy na temat „Co nieco o jąkaniu”.

logopedzi PPP Nr 1 w Elblągu

 

Informujemy, że w dniu  19 stycznia 2023 r. (czwartek) o godz. 16:00 na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Elblągu, przy ul. Słonecznej 14 odbędzie się spotkanie nauczycieli – terapeutów pedagogicznych  prowadzących zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w szkołach.

Celem spotkania jest wymiana doświadczeń, informacji i dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie organizacji, przebiegu i dokumentowania pracy korekcyjno – kompensacyjnej. Osoby chętne proszę o potwierdzenie udziału  telefonicznie (nr tel. 506031313) lub mailowo: katarzyna.gogol@ppp1.elblag.pl

 

                                                                                                          Katarzyna Gogol – Urbańska

                                                                                                          pedagog – terapeuta

Sieć współpracy i samokształcenia dotycząca edukacji uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zapraszamy na organizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Elblągu kolejne spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia, które odbędzie się 10.01.2023 r. o godz. 15.00 w siedzibie poradni przy ul. Słonecznej 14.

Temat: „Kształcenie specjalne uczniów z afazją” prowadzący mgr Marzena Kosowska-Firer. Zapraszamy uczestników do formułowania zapytań, przygotowania materiałów do analizy przypadków.

Osoby zainteresowane proszone są o potwierdzenie udziału mailowo: magdalena.kaczorowska@ppp1.elblag.pl  do dnia 5 stycznia 2023 r.

Koordynatorzy:

Barbara Uhryn PP-P Nr 1

Magdalena Kaczorowska – Kraj PP-P Nr 1

Alicja Kowalczyk PP-P Nr 1

 

W dniu  02.12.2022 r. (piątek) o godz. 10:30  odbędzie się na terenie PPP Nr 1 w Elblągu, przy ul. Słonecznej 14, spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia dla logopedów. Osoby chętne proszę o potwierdzenie udziału mailowo: marzenakosowska@ppp1.elblag.pl lub telefonicznie: 556258237 do dnia 25 listopada 2022 r.

Marzena Kosowska- Firer

Ewa Zielińska

 

Informujemy, że 16 listopada (środa) o godz. 11:00 na terenie PPP Nr 1 w Elblągu, przy ul. Słonecznej 14 odbędzie się spotkanie organizacyjne uczestników sieci współpracy
i samokształcenia dla nauczycieli – terapeutów pedagogicznych. Osoby chętne proszę o potwierdzenie udziału mailowo: katarzyna.gogol@ppp1.elblag.pl

Katarzyna Gogol-Urbańska

Elżbieta Romaszko

Jolanta Szczygieł

 

Sieć współpracy i samokształcenia dotycząca edukacji uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zapraszamy na organizowane przez W-M ODN w Elblągu i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Elblągu kolejne spotkanie online w ramach sieci współpracy i samokształcenia, które odbędzie się 09.05.2022 r. o godz. 15.00 w formie on-line.

Temat: „Interpretowanie zapisów zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego. Formułowanie informacji o uczniu niezbędnych do diagnozy pod kątem kształcenia specjalnego” UWAGA: Formuła spotkania będzie miała charakter dyskusji w związku z czym bardzo prosimy wszystkich uczestników o przygotowanie materiałów – fragmentów orzeczeń/IPET/WOPFU i sformułowanie zapytań ich dotyczących.

Osoby zainteresowane proszone są o potwierdzenie udziału mailowo: magdalena.kaczorowska@ppp1.elblag.pl  do dnia 6 maja 2022 r. Na podane przez uczestników adresy e – mail wyślemy link dostępu do spotkania.

Koordynatorzy:

Marlena Szwemińska W – MODN

Barbara Uhryn  PP–P NR 1

Magdalena Kaczorowska – Kraj PP–P NR 1

 

Sieć współpracy i samokształcenia dotycząca edukacji uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

Zapraszamy na organizowane przez W-M ODN w Elblągu i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Elblągu kolejne spotkanie online w ramach sieci współpracy i samokształcenia, które odbędzie się w 07.03.2022 r. o godz. 15.00

Spotkanie będzie poświęcone współpracy z rodzicami dzieci z niepełnosprawnościami. Poznamy etapy przystosowania się rodzin do posiadania dziecka niepełnosprawnego i porozmawiamy o relacjach typu: szkoła –  rodzice  – uczeń.

Zapisy prosimy dokonywać za pomocą formularza

Koordynatorzy:

Marlena Szwemińska W – MODN

Barbara Uhryn  PP–P NR 1

Magdalena Kaczorowska – Kraj PP–P NR 1

Urszula Kopeć PP–P NR 1

 

 

W dniu  11 lutego 2022 r. (piątek) o godz. 10:30  odbędzie się na terenie PPP Nr 1 w Elblągu, przy ul. Słonecznej 14, spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia dla logopedów. Osoby chętne proszę o potwierdzenie udziału mailowo: marzenakosowska@ppp1.elblag.pl lub telefonicznie: 556258237 do dnia 8 lutego 2022r.

Spotkanie w dniu 11 lutego 2022 r. nie odbędzie się.

Marzena Kosowska- Firer

 

W dniu  17 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 15:00  odbędzie się spotkanie (w formie on – line) w ramach sieci współpracy i samokształcenia dotyczącej edukacji uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Temat „Niepełnosprawność intelektualna ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń językowych i komunikacyjnych”.

Osoby zainteresowane proszone są o potwierdzenie udziału mailowo: magdalena.kaczorowska@ppp1.elblag.pl  do dnia 14 stycznia 2022 r. Na podane przez uczestników adresy e – mail wyślemy link dostępu do spotkania.

Koordynatorzy:

Marlena Szwemińska W – MODN

Barbara Uhryn  PP–P NR 1

Magdalena Kaczorowska – Kraj PP–P NR 1

Urszula Kopeć PP–P NR 1

 

 

 

Etap diagnozy nauczycielskiej klas I Szkoły Podstawowej nr 21 w Elblągu ukończony !

 

W miesiącach IX -XI w roku szkolnym 2021/2022 zostały przeprowadzone przesiewowe badania dzieci z klas I ukierunkowane na wykrycie ryzyka dysleksji oraz ocenę kompetencji matematycznych i społeczno-emocjonalnych. Współpraca Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21
w Elblągu, nauczycieli wychowawców klas I „a”, I „b” i I „c” oraz psychologa i pedagoga Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Elblągu pozwoliła na zorganizowanie w szkole pomocy psychopedagogicznej dla potrzebujących uczniów.

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i zaufanie.

Psycholog Agnieszka Rucińska-Cyran i pedagog Joanna Tomczak

Pedagog Joanna Tomczak i psycholog Agnieszka Rucińska-Cyran

 

 

W dniu  22 listopada 2021 r. (poniedziałek) o godz. 15:00  odbędzie się spotkanie (w formie on – line) w ramach sieci współpracy i samokształcenia dotyczącej edukacji uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Jego celem jest ustalenie harmonogramu i tematyki spotkań w bieżącym roku szkolnym. Ponadto przedstawiony zostanie temat „Metoda Self – Reg. Strategie samoregulacji w szkole”.

Osoby zainteresowane proszone są o potwierdzenie udziału mailowo: magdalena.kaczorowska@ppp1.elblag.pl  do dnia 15 listopada 2021 r. Na podane przez uczestników adresy e – mail wyślemy link dostępu do spotkania.

 

Koordynatorzy:

Marlena Szwemińska W – MODN

Barbara Uhryn  PP–P NR 1

Magdalena Kaczorowska – Kraj PP–P NR 1

Urszula Kopeć PP–P NR 1

 

PEDAGODZY I PSYCHOLODZY SZKOLNI

W dniu  8 listopada 2021 r. (poniedziałek) o godz. 11:00  na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  Nr 1 w Elblągu, przy ul. Słonecznej 14 odbędzie się  pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla psychologów i pedagogów szkolnych. Celem spotkań grupy jest wymiana doświadczeń, szukanie nowych rozwiązań w celu udzielenia jak najbardziej efektywnego wsparcia uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Koordynator spotkania Katarzyna Truszkowska – psycholog, psychoterapeuta

NAUCZYCIELE PRZEDSZKOLI

W dniu  10 listopada 2021 r. (środa) o godz. 13:00  na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Elblągu, przy ul. Słonecznej 14  rusza sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przedszkola.

Osoby zainteresowane pozyskaniem nowej wiedzy, oraz gotowe do dzielenia się własnymi  umiejętnościami serdecznie zapraszamy.

Katarzyna Truszkowska – psycholog, psychoterapeuta

Katarzyna Chadaj – pedagog terapeuta

DRODZY  NAUCZYCIELE I DORADCY ZAWODOWI

Za zgodą Akademii Webinaru rekomendujemy i udostępniamy plik z listą ciekawych narzędzi i stron internetowych dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów.
A to ten link:
https://link.freshmail.mx/c/zphwnv5ly5/8r5zfrt354

DRODZY DORADCY ZAWODOWI I NAUCZYCIELE

Bardzo polecam wszystkim nauczycielom i doradcom zawodowym szkolenia organizowane przez Akademię Webinaru, zwłaszcza dotyczące narzędzi do pracy zdalnej. Duża dawka wiedzy i praktycznej pomocy w radzeniu sobie z nowymi wyzwaniami, wartościowe materiały, a wszystko w atrakcyjnej formie i cenie.
https://akademiawebinaru.pl/
Na FB dużo dobrej energii znajdziecie w postach Lilianny Kupaj – Szkoła Coachingu oraz na stronie internetowej – w zakładce blog/dla nauczycieli.
http://szkolacoachingu.edu.pl/

polecam Magdalena Gliniecka-Rękawik

SEMINARIUM

W związku z prowadzoną siecią współpracy i samokształcenia wychowawców burs szkolnych ?Ochrona zdrowia psychicznego młodzieży? elbląskie poradnie psychologiczno-pedagogiczne zapraszają zainteresowanych wychowawców burs szkolnych oraz pedagogów/psychologów szkół ponadgimnazjalnych na seminarium.

Będzie ono znakomitym wstępem do obchodów corocznego Tygodnia Zdrowia Psychicznego, w realizację którego włącza się wiele szkół i placówek.

Zakres tematyczny obejmuje:

  1. Charakterystyka zaburzeń psychicznych.
  2. Zachowania samoouszkadzające i suicydalne.
  3. Sytuacje traumy i żałoby.
  4. Czynniki chroniące i czynniki ryzyka.
  5. Możliwość pomocy.

Seminarium odbędzie się 31 marca 2016 (czwartek) w godzinach 8.30 ? 10.30 w siedzibie PPP nr 1 ul. Słoneczna 14 Chętnych specjalistów szkolnych prosimy o deklarację uczestnictwa do dnia 21 marca 2016 r.

Kontakt telefoniczny lub mailowy:

  • PPP nr 1 tel.: 55 625-82-30, e-mail ppp1@elblag.com.pl
  • PPP nr 2 tel.: 55 625-80-51, e-mail pppdwa@elblag.com.pl

 

PROJEKT PILOTAŻOWY

Drodzy Nauczyciele i Rodzice uczniów klas III szkół podstawowych!

Ruszył pilotażowy projekt wsparcia szkół w rozpoznawaniu uczniów z deficytami rozwojowymi. Prowadzony będzie przez psychologów i pedagogów  PPP Nr 1 w Elblągu w ścisłej współpracy z nauczycielami klas III. Z uwagi na przesiewowy charakter przeprowadzanej diagnozy badaniami objęte będą wybrane, całe zespoły klasowe. Projekt ma na celu wczesne rozpoznanie uczniów z grupy ryzyka dysleksji i zaprogramowanie właściwych oddziaływań wspierających.

W założeniach podjętego działania jest również doskonalenie umiejętności diagnostycznych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, a także uświadamianie rodzicom potrzeby wczesnej interwencji psychopedagogicznej w przezwyciężaniu trudności w nauce czytania i pisania.

 

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Miło nam poinformować, że 21 października miało miejsce pierwsze spotkanie sieci współpracy i samokształcenia, której uczestnikami są wychowawcy burs szkolnych. Koordynatorzy sieci: Joanna Gawlicka, (PP-P Nr 1), Joanna Żbikowska (PP-P Nr 2). Temat naszej sieci WSPIERANIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO MŁODZIEŻY. Życzymy całej grupie owocnej współpracy.

Komunikat o dostosowaniach Egzamin maturalny

Komunikat o dostosowaniach Sprawdzian i egzamin gimnazjalny

Egzamin potwierdzajacy kwalifikacje

Kalendarz roku szk. 2015-2016