Sieć Współpracy i Samokształcenia

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW SZKOLNYCH ON LINE
Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach doskonalenia umiejętności specjalistów szkolnych w pracy z dziećmi i młodzieżą „Metoda konstruktywnej konfrontacji”
start czwartek, 28 maja o 14.00,
o 13.45 zostanie przez pocztę mailową podany link do spotkania. o zobaczenia !!!

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z CIEKAWĄ INICJATYWĄ I BYĆ MOŻE DOŁĄCZENIA DO NIEJ W SWOICH PLACÓWKACH.

W ramach działania sieci przekazujemy Państwu propozycję dołączenia do projektu przeciw hejtowi realizowanego w powiecie bartoszyckim. Zapraszamy do obejrzenia filmu i zamieszczenia – jeśli uznacie za wart uwagi, na stronie szkoły. Termin dołączenia to 10.05.2020.

„Mapa szkół wolnych od hejtu w powiecie bartoszyckim” to autorski projekt grupy uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach pod kierunkiem nauczycieli: Agnieszki Wróblewskiej i Piotra Stapaja.
Grupa projektowa przygotowała spot antyhejtowy, który skierowany jest do społeczności szkolnej i lokalnej. W spocie przedstawiono problem hejtu wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
Film zostanie pokazany uczniom i poprowadzi kampanię antyhejtową, w wyniku której, powstanie mapa szkół wolnych od hejtu w naszym powiecie a może również w Waszym?
Chcemy przekazać nasz spot szkołom w województwie warmińsko- mazurskim.
Film można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach.
Podajemy link do pobrania filmu https://drive.google.com/uc…
Można go też obejrzeć bezpośrednio na stronie naszej szkoły
http://zsp2-bartoszyce.pl/
Szkoły, które są zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłoszenie na adres zsp2@vp.pl w terminie do 10 maja 2020 r. Przy zgłoszeniu prosimy o podanie adresu strony internetowej Waszej szkoły, w ten sposób będziemy mogli śledzić wspólne działania

Drodzy Nauczyciele!

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 i Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zapraszają Państwa do udziału w sieci współpracy i samokształcenia dotyczącej edukacji uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Tematyka sieci będzie obejmowała następujące zagadnienia:

 1. Edukacja włączająca;

 2. Kształcenie specjalne uczniów z różnymi niepełnosprawnościami:

 • niesłyszących i słabosłyszących,

 • niewidomych i słabowidzących,

 • z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera;

 • intelektualnie (w stopniu lekkim, w stopniu umiarkowanym i znacznym, w stopniu głębokim);

 • sprzężonymi;

 • ruchowymi, w tym z afazją.

 1. Kształcenie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie.

 2. Wsparcie i współpraca z rodzicami /opiekunami prawnymi uczniów.

 3. Akceptacja niepełnosprawności, odmienności w środowisku ucznia (wśród rodziców
  i osób dorosłych).

Informujemy, iż pierwsze spotkanie, które miało charakter organizacyjny odbyło się
w dniu 07. 12. 2019 r. na terenie PP-P Nr 1.

Na kolejne spotkania zapraszamy w dniach:

05.02.2019 r. na godz. 14:30,

19.03.2019 r. na godz. 15:30

do siedziby W-MODN w Elblągu.

Koordynatorzy:

Marlena Szwemińska W-MODN

Magdalena Kaczorowska-Kraj PP-P NR 1

Urszula Kopeć PP-P NR 1

Barbara Uhryn PP-P NR 1

 

 

 

PSYCHOLODZY I PEDAGODZY SZKOLNI – ROK 2018/2019

Szanowni Państwo
Psycholodzy Pedagodzy szkolni

Zapraszamy serdecznie na kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia już 5.02.2019 o godz. 9.00 w siedzibie PPP Nr 1 ul. Słoneczna 14. Zapraszamy będzie niespodzianka!!!

 

 

 

PSYCHOLODZY I PEDAGODZY SZKOLNI – ROK 2018/2019

Szanowni Państwo
Psycholodzy Pedagodzy szkolni

Zapraszamy serdecznie na spotkania sieci współpracy i samokształcenia w nowym roku szkolnym,

Terminy spotkań: 9.10.2018; 18.11.2018; 18.12.2018; 5.02.2019; 19.03.2019; 7.05.2019.

Najbliższe spotkanie, które odbędzie się 18 grudnia 2018 r. (wtorek) w gościnnej siedzibie W-M Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, ul. Wojska Polskiego 1, sala 316 o godz. 9.00, a poświęcone będzie zagadnieniom niedostosowania społecznego uczniów, możliwości interwencji, współpracy z instytucjami wymiaru sprawiedliwości. Naszym gościem będzie kurator zawodowy Pani Wioletta Popowska.

Liczymy na Państwa aktywność i do zobaczenia 18 grudnia!!! ;)))

Prowadzące: Joanna Gawlicka, PPP nr 1 w Elblągu i Joanna Żbikowska, PPP nr 2 w Elblągu

 

 

10 MAJA 2018
ZAPRASZAMY NA NAJBLIŻSZE SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW SZKOLNYCH

Najbliższe spotkanie będzie podsumowaniem naszej działalności, zebraniem Państwa opinii i propozycji odnośnie ewentualnej kontynuacji działań w przyszłym roku szkolnym. Zaprezentujemy także propozycje poradni na kolejne Warmińsko – Mazurskie Dni Rodziny.
Serdecznie zapraszamy!!!

5 KWIETNIA 2018
ZAPRASZAMY NA NAJBLIŻSZE SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW SZKOLNYCH

Najbliższe spotkanie zgodnie z harmonogramem odbędzie się 5 kwietnia 2018 o godz. 10 w sali Ratusza Staromiejskiego.
Będziemy gościć między innymi przedstawicieli W-M KO w Olsztynie. Poniżej temat i plan spotkania, serdecznie zapraszamy!!!

Temat spotkania: Poradnia i szkoła – wspólna TROS-KA o ucznia (nowe możliwości wsparcia)

Szczegółowa tematyka:
1. Przykład nowego rozwiązania, jakim jest zindywidualizowana ścieżka kształcenia (nauczyciel i dyrektor Szkoły Podstawowej w Gronowie Górnym, pracownicy PPP nr 1)
2. Wprowadzenie do diagnozy funkcjonalnej (PPP nr 2)
3. Narzędzie TROS-KA, jako przykład wykorzystania diagnozy funkcjonalnej (PPP nr 1)
4. Edukacja włączająca – partnerstwo na rzecz dziecka (nauczyciele, rodzic, PPP Pasłęk)

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA PSYCHOLOGÓW, PEDAGOGÓW SZKOLNYCH

Przypominamy, iż najbliższe spotkanie sieci odbędzie się 18 stycznia 2018 r. godz. 10.00.  Tematem będzie prezentacja zestawu narzędzi diagnostycznych i materiałów postadiagnostycznych  do badania obszaru emocjonalno – społecznego uczniów w wieku 9-13. Serdecznie zapraszamy!!!

 

 

 

 

PSYCHOLODZY I PEDAGODZY SZKOLNI – ROK 2017/2018

Szanowni Państwo
Psycholodzy Pedagodzy szkolni

Zapraszamy serdecznie na spotkanie, które odbędzie się 26 października 2017 r. w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Elblągu, ul. Słoneczna 14, o godz. 10.00.
Spotkaniem tym chcemy inaugurować kolejny rok działania sieci współpracy i samokształcenia, tym razem ukierunkowanej na wspomaganie wychowawczych zadań szkoły, jednego z tegorocznych priorytetów ustalonych przez władze oświatowe.
Planujemy dzielić się doświadczeniami ze współpracy z rodzicami, pomagającymi w tworzeniu dobrych relacji, wypracować materiały pomagające w organizacji ciekawych spotkań i wywiadówek, zamierzamy też podzielić się materiałami dotyczącymi profilaktyki, którymi dysponujemy.
Liczymy na Państwa aktywność, zaangażowanie we współpracę i wymianę doświadczeń, które widoczne były w ubiegłym roku i zaowocują wspólną pracą także obecnie.

Do zobaczenia w czwartek 26 października!!! ;)))

Prowadzące: Joanna Gawlicka, PPP nr 1 w Elblągu i Joanna Żbikowska, PPP nr 2 w Elblągu

DORADCY ZAWODOWI – ZMIANA TERMINU IV SPOTKANIA NA 11 kwietnia 2017  godz. 13.45 

Szanowni Państwo,

Z powodów losowych zmuszone jesteśmy przełożyć o tydzień spotkanie sieci doradców zawodowych z 4 na 11 kwietnia (następny wtorek, godzina 13.45). Przepraszamy i zapraszamy do udziału. TEMATEM SPOTKANIA BĘDZIE „Zastosowanie coachingu w pracy doradcy zawodowego”.
Do zobaczenia
Magdalena Gliniecka – Rękawik i Łucja Woch

 

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA „SIEĆ TO PRZESTRZEŃ” 22 marca 2017 godz. 15.15

Szanowni Państwo – nauczyciele przedmiotów

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie sieci. Temat, to: NEURODYDAKTYKA, A EFEKTYWNE NAUCZANIE.

Do zobaczenia

Emilia Kałabun

 

 

PSYCHOLODZY I PEDAGODZY SZKOLNI – KOLEJNE SPOTKANIE 23 marca 2017 godz. 10.00

Tematem kolejnego spotkania będzie funkcjonowania ucznia w wieku dorastania.

Serdecznie zapraszamy do PPP nr 1.

 

DORADCY ZAWODOWI – IV SPOTKANIE 4 kwietnia 2017  godz. 13.45 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na czwarte spotkanie doradców. Tematem spotkania będzie „Zastosowanie coachingu w pracy doradcy zawodowego”.
Do zobaczenia
Magdalena Gliniecka – Rękawik i Łucja Woch

 

 

DORADCY ZAWODOWI – III SPOTKANIE 7 lutego 2017  godz. 13.45 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na trzecie spotkanie doradców. Tematem spotkania będzie zastosowanie narzędzia diagnostycznego Skala Zdolności Specjalnych w doradztwie zawodowym. Uczestnicy otrzymają komplet materiałów do diagnozowania uczniów. Proszę o zabranie pendrive’a.
Do zobaczenia
Magdalena Gliniecka – Rękawik i Łucja Woch

 

PSYCHOLODZY I PEDAGODZY SZKOLNI – KOLEJNE SPOTKANIE 19 stycznia 2017 godz. 10.00

Tematem kolejnego spotkania w związku z dużym zainteresowaniem będzie uczeń dokonujący samookaleczeń.

Serdecznie zapraszamy do PPP nr 1.

 

 

 

DORADCY ZAWODOWI – II SPOTKANIE 7 GRUDNIA godz. 14.30 – 16.00

Zapraszamy na kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych. Tematyka wybrana przez Państwa: Grywalizacja – zastosowanie metody gier w doradztwie zawodowym.

 

 

 

 

PSYCHOLODZY I PEDAGODZY SZKOLNI – KOLEJNE SPOTKANIE 17 LISTOPADA godz. 10.00

Zapraszamy na kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia psychologów i pedagogów szkolnych. Tematyka wybrana przez Państwa, to: Samookaleczenia oraz zagrożenie samobójstwem.

Zapraszamy do PPP nr 1.

 

PSYCHOLODZY I PEDAGODZY SZKOLNI – SPOTKANIE INAUGURUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Uprzejmie informuję, że spotkanie Sieci psychologów i pedagogów, do której akces Państwo zgłosiliście, odbędzie się 17 października 2016 r. w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1, ul. Słoneczna 14.

Rozpoczęcie – godz. 12.00.

Z wielką radością czekam na nasze spotkanie – Joanna Gawlicka

 

SPOTKANIE INAUGURUJĄCE SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA „Sieć to przestrzeń” w roku szkolnym 2016/2017

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie siecią w ubiegłym roku, zapraszamy na pierwsze spotkanie w obecnym roku szkolnym w środę 19.10.2016 o godz.15.30 w siedzibie PPP 1 przy ul. Słonecznej 14 (budynek SP 23), gabinet nr 8.

Pozdrawiam i do zobaczenia!

Emilia Kałabun

 

DORADCY ZAWODOWI – SPOTKANIE INAUGURUJĄCE SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie ofertą współpracy i zapraszamy na pierwsze spotkanie sieci doradców zawodowych w środę 26.10.2016 od godz.14.30 do 16.00 w siedzibie PPP 1 przy ul. Słonecznej 14 (budynek SP 23).
Celem spotkania jest przedstawienie głównych założeń sieci doradców oraz ustalenie wzajemnych oczekiwań i potrzeb związanych z jej tematyką.

Pozdrawiamy i do zobaczenia!
Magdalena Gliniecka – Rękawik
Łucja Woch

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia ? PSYCHOLODZY I PEDAGODZY

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że od października 2016 do czerwca 2017 funkcjonować będzie Sieć Współpracy i Samokształcenia skierowana do psychologów i pedagogów pracujących w elbląskich placówkach oświatowych.

Obszarem zainteresowań pracy Sieci będzie doskonalenie kompetencji psychologów i pedagogów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia uczniów z problemami emocjonalnymi, zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodziców/nauczycieli.

Proponowana tematyka spotkań:

 • uczeń z obniżonym nastrojem, w żałobie, po stracie
 • uczeń z problemami lękowymi,
 • uczeń samookaleczający się,
 • uczeń zagrożony samobójstwem,
 • współpraca z rodzicami, nauczycielami,
 • dialog motywujący.

Spodziewane efekty: wypracowanie nowych sposobów pracy z uczniem w trudnej sytuacji życiowej (różnego rodzaj problemy/zaburzenia emocjonalne, trudności w regulacji emocji, sytuacja żałoby) oraz współpracy z rodziną i nauczycielami podopiecznych.

Koordynatorzy: Sieć funkcjonować będzie w ramach współpracy szkół i placówek z Poradnią Psychologiczno ? Pedagogiczna nr 1 oraz Poradnią Psychologiczno ? Pedagogiczną nr 2. Osobami prowadzącymi sieć będą psychologowie-terapeuci obu poradni. 

Czas i miejsce realizacji: Miejsce spotkań: Poradnia Psychologiczno ? Pedagogiczna nr 1 w Elblągu, ul. Słoneczna 14. Przewidywana częstotliwość spotkań sieci: 2-3 razy w semestrze.

Warunki uczestnictwa: Osoby zainteresowane udziałem w Sieci prosimy o przesłanie zgłoszenia do 30 września 2016 na adres e-mail poradni: ppp1@elblag.com.pl; pppdwa@elblag.com.pl

 

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia ? DORADZTWO ZAWODOWE

 

Szanowni Państwo!

 

Uprzejmie informujemy, że od października 2016 do czerwca 2017 funkcjonować będzie Sieć Współpracy i Samokształcenia w zakresie doradztwa zawodowego.

Do udziału zapraszamy wszystkich nauczycieli i specjalistów pracujących w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych zainteresowanych tematyką doradztwa zawodowego, w szczególności szkolnych doradców zawodowych, wychowawców klas, wychowawców burs, psychologów i pedagogów szkolnych.

Obszarem pracy Sieci będzie doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie doradztwa zawodowego, jako sposobu na nowoczesne poradnictwo w elbląskich szkołach.

Proponowana tematyka spotkań:

 • praca z wychowankiem nad podejmowaniem decyzji edukacyjno ? zawodowych ? podejście i narzędzia
 • wykorzystanie zasobów internetowych w pracy z uczniem
 • zastosowanie narzędzi IT w pracy z uczniem podejmującym decyzje edukacyjno ? zawodowe
 • sposoby zwiększania motywacji i aktywności młodzieży
 • pomoc uczniowi w dokonywaniu trafnych wyborów zawodowych jako sposób zapobiegania niepowodzeniom edukacyjnym.

Spodziewane efekty: wypracowanie nowych sposobów pracy z uczniem w zakresie doradztwa zawodowego oraz opracowanie prezentacji multimedialnych z zakresu doradztwa zawodowego do wykorzystania w poradnictwie grupowym.

Sieć funkcjonować będzie w ramach współpracy szkół i placówek z Poradnią Psychologiczno ? Pedagogiczną nr 1. Prowadzącymi sieć będą doradcy zawodowi PPP 1: Magdalena Gliniecka ? Rękawik i Łucja Woch.

Miejsce spotkań: Poradnia Psychologiczno ? Pedagogiczna nr 1 w Elblągu, ul. Słoneczna 14.

Przewidywana częstotliwość spotkań sieci: 2-3 razy w semestrze.

Osoby zainteresowane udziałem w Sieci prosimy o przesłanie zgłoszenia do 26 września 2016 r.      na adres e-mail poradni: ppp1@elblag.com.pl.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

 

 

KONTYNUACJA SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 2016/2017 – „Sieć to przestrzeń”

ZAPRASZAMY NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW, KTÓRYCH INTERESUJE:

 • neurodydaktyka, neuroobrazowanie,
 • wspóltworzenie nowych, innowacyjnych narzędzi i metod ułatwiających pracę z uczniami,
 • poprawa komunikacji,
 • podnoszenie swoich kompetencji zawodowych,
 • swobodnie dzielenie się ?dobrymi praktykami?,
 • angażowane się we wspólną pracę,
 • własny rozwój.

Koordynator sieci – Emilia Kałabun (pedagog – terapeuta, specjalista biofeedback).

Miejsce spotkań: Poradnia Psychologiczno ? Pedagogiczna Nr 1 w Elblągu, ul. Słoneczna 14, gabinet nr 8.

Nowe osoby zainteresowane udziałem w Sieci prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail poradni: ppp1@elblag.com.pl, lub o kontakt telefoniczny 55 625-82-30. (wzór Zgłoszenie udziału Sieć współpracy i samokształcenia w zakładce pliki do pobrania).