Uczniowie

GRUPA TERAPEUTYCZNO-TRENINGOWA DLA NASTOLATKÓW

DOŚWIADCZAJĄCYCH LĘKU I OBNIŻONEGO NASTROJU

Program przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz starszych klas gimnazjum, objętych nauczaniem indywidualnym, którym przeżywany silny niepokój uniemożliwia sprawne wykonywanie działań oraz doświadczają obniżonego nastroju wpływającego na gorsze funkcjonowanie. Gorsze samopoczucie, mniejsza aktywność, lęk przed negatywną oceną innych, obawa o niesprostanie oczekiwaniom otoczenia obniża nie tylko jakość życia w sferze emocjonalnej, ale i realnej sferze społecznej. Może wpływać na pojawianie się i utrzymywanie trudności szkolnych, nawiązywanie satysfakcjonujących relacji rówieśniczych.

Grupy docelowe: dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz starszych klas gimnazjum, objętych nauczaniem indywidualnym

Organizacja grupy: Skład grupy treningowej wynosi od 7 do 15 osób.

Czas trwania: Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 90 minut.  Przewidziany czas realizacji programu to 6 miesięcy. Trening zakłada aktywną współpracę z rodzicami.

Pierwsze zajęcia: po zebraniu się grupy

Termin zajęć: do ustalenia z uczestnikami

Prowadzący: psycholog, psychoterapeuta mgr Joanna Gawlicka i mgr Kamila Tońska, pracujące w nurcie terapii  poznawczo ? behawioralnej.

Cel zajęć: zdobycie umiejętności lepszego radzenia sobie w trudnych sytuacjach, dzięki przyjrzeniu się i zrozumieniu mechanizmu funkcjonowania emocji (leku, smutku). Program zakłada korekcję zachowań dyktowanych przez lęk oraz redukcję odczuwania tej emocji dzięki:

  • psychoedukacji dotyczącej lęku (w modelu terapii poznawczo behawioralnej),
  • umiejętności reinterpretacji trudnych sytuacji, tak aby przestały przerastać,
  • nauce relaksacji i wizualizacji,
  • zastosowaniu indywidualnego planu radzenia sobie z lękiem,
  • poznaniu swoich zasobów i umiejętności aktywnego ich wykorzystania,
  • zamianie unikania w działanie.

Spotkania mają formę grupową o ustalonej strukturze. Prowadzone są w przyjaznej atmosferze przez doświadczone psychoterapeutki.

Spotkania z rówieśnikami doświadczającymi podobnych trudności, choć początkowo mogą się wydawać wyzwaniem, są bezpiecznym i naturalnym miejscem ćwiczeń nowych skuteczniejszych sposobów zachowania.

Praca w grupie jest najskuteczniejszą, dowiedzioną metodą pracy. Trening oparty jest na programie terapii zaburzeń lękowych u młodzieży stworzonym przez autorytet  w pracy w tym obszarze – profesora Philipa C. Kendall. Wzbogacony o oddziaływania ukierunkowane na poprawę nastroju.

SPOTKANIE ROZPOCZYNAJĄCE Z RODZICAMI (przedstawienie mechanizmu zaburzeń oraz metod pracy odbędzie się 7 listopada godz. 16.00 w PPP nr1)

Chcesz się uczyć lepiej?

ZAPROSZENIE NA ZAJĘCIA GRUPOWE

PPP nr 1 organizuje zajęcia grupowe dla uczniów klas II i III gimnazjum oraz I i II szkół ponadgimnazjalnych z trudnościami w uczeniu się i językowymi.

Pierwsze spotkanie 24 października (poniedziałek) o godz. 17.00 w siedzibie poradni ul. Słoneczna 14, gabinet nr 8.

Serdecznie zapraszamy:        Emilia Kałabun ? pedagog ? terapeuta

                                                           Ewa Zielińska – logopeda 

 

Drodzy Rodzice!

Jeżeli Państwa dziecko przejawia trudności w relacjach z rówieśnikami, przejawia problemy z komunikowaniem się i okazywaniem emocji, to: informujemy i zapraszamy uczniów klas IV ?V do udziału w zajęciach socjoterapeutycznych. Spotakania będą się odbywały na terenie Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej Nr 1 w Elblągu ul. Słoneczna 14, w co drugi wtorek miesiąca w godzinach 15.30 ? 17.00. Zajęcia prowadzą psycholog Kamila Tońska i pedagog Iwona Malewska ?Danecka.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie 55 625 82 34 do dnia 06.11.2015r. Pierwsze zajęcia są planowane w dniu 10.11.2015r.

Drodzy Uczniowie klas IV ? V

Jeżeli chcielibyście nauczyć się lepszych sposobów komunikowania się z rówieśnikami i wyrażania emocji oraz nabyć umiejętność skutecznego rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie ze stresem, to zapraszamy Was do udziału w zajęciach ?Lepiej rozumiem siebie i innych?. Będą się one odbywały na terenie Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej Nr 1 w Elblągu ul. Słoneczna 14 w co drugi wtorek miesiąca w godzinach 15.30 ? 17.00. Zajęcia prowadzą psycholog Kamila Tońska i pedagog Iwona Malewska ?Danecka.

Zgłoszenia od rodziców zainteresowanych uczniów przyjmujemy telefonicznie 55 625 82 34 do dnia 06.11.2015r. Pierwsze zajęcia są planowane w dniu 10.11.2015r.