Przydział placówek

PRZYDZIAŁ PLACÓWEK BAZOWYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 W ELBLĄGU

PRZEDSZKOLA
LP. PLACÓWKA PSYCHOLOG PEDAGOG LOGOPEDA
1.         Przedszkole Nr 3 Ewa Dudzińska Alicja Kowalczyk Ewa Zielińska
2.         Przedszkole Nr 5 Ewa Dudzińska Alicja Kowalczyk Dorota Orłowska
3.         Przedszkole Nr 8 Agnieszka Rucińska – Cyran Joanna Tomczak Marzena Kosowska ? Firer
4.         Przedszkole Nr 10 Magdalena Kaczorowska-Kraj Jolanta Piłat Marzena Kosowska ? Firer
5.         Przedszkole Nr 14 Kamila Tońska Iwona Malewska – Danecka Ewa Zielińska
6.         Przedszkole Nr 17 Natasza Wojtaszek Marzena Truszkowska Ewa Zielińska
7.         Przedszkole Nr 19 Natasza Wojtaszek Marzena Truszkowska Marzena Kosowska ? Firer
8.         Przedszkole Nr 26 Magdalena Kaczorowska-Kraj Jolanta Piłat Ewa Zielińska
9.         Przedszkole Nr 29 Agnieszka Rucińska-Cyran Joanna Tomczak Ewa Zielińska
10.     Przedszkole Nr 31 Agnieszka Rucińska – Cyran Joanna Tomczak Ewa Zielińska
11.     Przedszkole Nr 33 Kamila Tońska Iwona Malewska ? Danecka Dorota Orłowska
12.     Przedszkole Nr 34 Ewa Dudzińska Alicja Kowalczyk Dorota Orłowska
13.     Przedszkole Wesołe Nutki Natasza Wojtaszek Marzena Truszkowska Ewa Zielińska
14.     Przedszkole Akademia Krasnoludków Kamila Tońska Iwona Malewska-Danecka Dorota Orłowska
15.     Przedszkole Katolickie Ewa Dudzińska Alicja Kowalczyk Dorota Orłowska
16.     Przedszkole przy SPSK Magdalena Kaczorowska-Kraj Jolanta Piłat Dorota Orłowska
17.     Przedszkole Dorotka Ewa Dudzińska Alicja Kowalczyk Dorota Orłowska
18.     Przedszkole

Mały Europejczyk

Magdalena Puch Urszula Kopeć Ewa Zielińska
19.     Przedszkole

Mały Turysta (Nr 13)

Magdalena Puch Urszula Kopeć Marzena Kosowska ? Firer
20.     Przedszkole Przyjaciele Kubusia Magdalena Puch Urszula Kopeć Marzena Kosowska ? Firer
21.     Przedszkole w Gronowie Elbląskim Kamila Tońska Iwona Malewska-Danecka Marzena Kosowska ? Firer

 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE
LP. PLACÓWKA PSYCHOLOG PEDAGOG LOGOPEDA
1.         SP Nr 4 Natasza Wojtaszek Marzena Truszkowska Dorota Orłowska
2.         SP Nr 8 Agnieszka Rucińska-Cyran Joanna Tomczak Dorota Orłowska
3.         SP Nr 12 Kamila Tońska Iwona Malewska ? Danecka Ewa Zielińska
4.         SP Nr 16 Magdalena Puch Urszula Kopeć Marzena Kosowska – Firer
5.         SP Nr 21 Agnieszka Rucińska – Cyran Joanna Tomczak Marzena Kosowska – Firer
6.         SP Nr 23 Ewa Dudzińska Alicja Kowalczyk Dorota Orłowska
7.         SP Nr 25 Magdalena Kaczorowska-Kraj Jolanta Piłat Marzena Kosowska-Firer
8.         SP w Zespole Szkół Pijarskich Agnieszka Rucińska – Cyran Joanna Tomczak Dorota Orłowska
9.         SP w SPSK Magdalena Kaczorowska-Kraj Maria Kołodziejska Ewa Zielińska
10.     SP Nr 1 w Gronowie Górnym Natasza Wojtaszek Marzena Truszkowska Ewa Zielińska
11.     SP w Gronowie Elbląskim Kamila Tońska Iwona Malewska-Danecka Marzena Kosowska – Firer
12.     SP w Jegłowniku Ewa Dudzińska Alicja Kowalczyk Marzena Kosowska -Firer
13.     SP w Zwierznie Natasza Wojtaszek Marzena Truszkowska Ewa Zielińska
14.     SP w Żurawcu Magdalena Puch Urszula Kopeć Dorota Orłowska
  

 

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
LP. PLACÓWKA PSYCHOLOG PEDAGOG DORADCA ZAWODOWY
1.       I Liceum Kamila Tońska Iwona Malewska-Danecka Magdalena Gliniecka – Rękawik
2.       II Liceum Kamila Tońska Iwona Malewska-Danecka Magdalena Gliniecka -Rękawik
3.       III Liceum Magdalena Puch Urszula Kopeć Łucja Woch
4.       IV Liceum Magdalena Kaczorowska – Kraj Jolanta Piłat Magdalena Gliniecka – Rękawik
5.       Liceum w Zespole Szkół Pijarskich Agnieszka Rucińska – Cyran Joanna Tomczak Łucja Woch
6.       Liceum Plastyczne Magdalena Puch Urszula Kopeć Magdalena Gliniecka – Rękawik
7.       Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Ewa Dudzińska Alicja Kowalczyk Łucja Woch
8.       Zespół Szkół Mechanicznych Agnieszka Rucińska-Cyran Joanna Tomczak Magdalena Gliniecka -Rękawik
9.       Zespół Szkół Technicznych Kamila Tońska Iwona Malewska -Danecka Łucja Woch
10.    Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 Natasza Wojtaszek Marzena Truszkowska Łucja Woch

 

* LOGOPEDA –  WG POTRZEBY

 

 

INNE
LP. PLACÓWKA PSYCHOLOG PEDAGOG
1.       OSW Nr 2 Natasza Wojtaszek Marzena Truszkowska
2.       OSW Nr 2 (przedszkole) Agnieszka Rucińska – Cyran Joanna Tomczak
3.       OREW Kamila Tońska Iwona Malewska-Danecka
4.       OWDiM Natasza Wojtaszek Marzena Truszkowska
5.       KARAN Magdalena Kaczorowska – Kraj Jolanta Piłat
6.       dzieci z wadą wzroku (powiat) Magdalena Puch Urszula Kopeć

 

 

TERAPEUCI
TERAPIA PEDAGOGICZNA ODBIORCY
1.       Elżbieta Romaszko –  uczniowie klas 0 – VI szkół podstawowych
2.       Janina Srok –  uczniowie klas 0 – VI szkół podstawowych
3.       Katarzyna Gogol – Urbańska –  uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych
4.       Jolanta Szczygieł –  uczniowie klas szkół podstawowych  i ponadpodstawowych
5.       Katarzyna Chadaj -BIOFEEDBACK
PSYCHOTERAPIA ODBIORCY
1.   

2.   

Katarzyna Truszkowska

Joanna Gawlicka

–  uczniowie z placówek bazowych i ich rodziny

uczniowie z placówek bazowych