Przydział placówek

PRZYDZIAŁ PLACÓWEK BAZOWYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 W ELBLĄGU

PRZEDSZKOLA
LP. PLACÓWKA PSYCHOLOG PEDAGOG LOGOPEDA
1.         Przedszkole Nr 3 Ewa Dudzińska Magdalena Puch Ewa Zielińska
2.         Przedszkole Nr 5 Agnieszka Rucińska – Cyran Joanna Tomczak Dorota Orłowska
3.         Przedszkole Nr 8 Agnieszka Rucińska – Cyran Joanna Tomczak Marzena Kosowska ? Firer
4.         Przedszkole Nr 10 Magdalena Kaczorowska-Kraj Maria Kołodziejska Marzena Kosowska ? Firer
5.         Przedszkole Nr 14 Kamila Tońska Iwona Malewska – Danecka Ewa Zielińska
6.         Przedszkole Nr 17 Natasza Wojtaszek Marzena Truszkowska Ewa Zielińska
7.         Przedszkole Nr 19 Natasza Wojtaszek Marzena Truszkowska Marzena Kosowska ? Firer
8.         Przedszkole Nr 26 Magdalena Kaczorowska-Kraj Maria Kołodziejska Ewa Zielińska
9.         Przedszkole Nr 29 Agnieszka Rucińska-Cyran Joanna Tomczak Ewa Zielińska
10.     Przedszkole Nr 31 Ewa Dudzińska Magdalena Puch Ewa Zielińska
11.     Przedszkole Nr 33 Kamila Tońska Iwona Malewska ? Danecka Dorota Orłowska
12.     Przedszkole Nr 34 Ewa Dudzińska Magdalena Puch Dorota Orłowska
13.     Przedszkole Wesołe Nutki Natasza Wojtaszek Marzena Truszkowska Ewa Zielińska
14.     Przedszkole Akademia Krasnoludków Kamila Tońska Iwona Malewska-Danecka Dorota Orłowska
15.     Przedszkole Katolickie Ewa Dudzińska Magdalena Puch Dorota Orłowska
16.     Przedszkole przy SPSK Magdalena Kaczorowska-Kraj Maria Kołodziejska Dorota Orłowska
17.     Przedszkole Dorotka Ewa Dudzińska Magdalena Puch Dorota Orłowska
18.     Przedszkole

Mały Europejczyk

Katarzyna Truszkowska Urszula Kopeć Ewa Zielińska
19.     Przedszkole

Mały Turysta (Nr 13)

Katarzyna Truszkowska Urszula Kopeć Marzena Kosowska ? Firer
20.     Przedszkole Przyjaciele Kubusia Katarzyna Truszkowska Urszula Kopeć Marzena Kosowska ? Firer
21.     Przedszkole w Gronowie Elbląskim Kamila Tońska Iwona Malewska-Danecka Marzena Kosowska ? Firer

 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE
LP. PLACÓWKA PSYCHOLOG PEDAGOG LOGOPEDA
1.         SP Nr 4 Natasza Wojtaszek Marzena Truszkowska Dorota Orłowska
2.         SP Nr 8 Agnieszka Rucińska-Cyran Joanna Tomczak Dorota Orłowska
3.         SP Nr 12 Kamila Tońska Iwona Malewska ? Danecka Ewa Zielińska
4.         SP Nr 16 Agnieszka Rucińska-Cyran Joanna Tomczak Marzena Kosowska ? Firer
5.         SP Nr 21 Ewa Dudzińska Magdalena Puch Marzena Kosowska ? Firer
6.         SP Nr 23 Katarzyna Truszkowska Urszula Kopeć Dorota Orłowska
7.         SP Nr 25 Magdalena Kaczorowska-Kraj Maria Kołodziejska Marzena Kosowska-Firer
8.         SP w Zespole Szkół Pijarskich Agnieszka Rucińska ? Cyran Joanna Tomczak Dorota Orłowska
9.         SP w SPSK Magdalena Kaczorowska-Kraj Maria Kołodziejska Ewa Zielińska
10.     SP w Zespole Szkół Akademickich Kamila Tońska Iwona Malewska-Danecka Ewa Zielińska
11.     SP Nr 1 w Gronowie Górnym Natasza Wojtaszek Marzena Truszkowska Ewa Zielińska
12.     SP w Gronowie Elbląskim Kamila Tońska Iwona Malewska-Danecka Marzena Kosowska ? Firer
13.     SP w Jegłowniku Ewa Dudzińska Magdalena Puch Marzena Kosowska ? Firer
14.     SP w Zwierznie Natasza Wojtaszek Marzena Truszkowska Ewa Zielińska
15.     SP w Żurawcu Katarzyna Truszkowska Urszula Kopeć Dorota Orłowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIMNAZJA
LP. PLACÓWKA PSYCHOLOG PEDAGOG DORADCA ZAWODOWY
1.       Gimnazjum Nr 3 Katarzyna Truszkowska Urszula Kopeć Magdalena Gliniecka ? Rękawik
2.       Gimnazjum Nr 7 Ewa Dudzińska Magdalena Puch Magdalena Gliniecka ? Rękawik
3.       Gimnazjum Nr 8 Kamila Tońska Iwona Malewska-Danecka Magdalena Gliniecka ? Rękawik
4.       Gimnazjum Nr 9 Katarzyna Truszkowska Urszula Kopeć Łucja Woch
5.       Gimnazjum Nr 10 Magdalena Kaczorowska-Kraj Maria Kołodziejska Magdalena Gliniecka ? Rękawik
6.       Gimnazjum w Zespole Szkół Pijarskich Agnieszka Rucińska ? Cyran Joanna Tomczak Łucja Woch
7.       Gimnazjum przy SPSK Magdalena Kaczorowska-Kraj Maria Kołodziejska Łucja Woch
8.       Gimnazjum w Zespole Szkół Akademickich Kamila Tońska Iwona Malewska-Danecka Łucja Woch
9.       Gimnazjum w Gronowie Górnym Natasza Wojtaszek Marzena Truszkowska Łucja Woch
10.    Gimnazjum w Gronowie Elbląskim Kamila Tońska Iwona Malewska-Danecka Łucja Woch

 

* LOGOPEDA ? WG POTRZEBY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
LP. PLACÓWKA PSYCHOLOG PEDAGOG DORADCA ZAWODOWY
1.       I Liceum Kamila Tońska Iwona Malewska-Danecka Magdalena Gliniecka ? Rękawik
2.       II Liceum Katarzyna Truszkowska Urszula Kopeć Magdalena Gliniecka ? Rękawik
3.       III Liceum Katarzyna Truszkowska Urszula Kopeć Łucja Woch
4.       IV Liceum Magdalena Kaczorowska – Kraj Maria Kołodziejska Magdalena Gliniecka ? Rękawik
5.       Liceum w Zespole Szkół Pijarskich Agnieszka Rucińska ? Cyran Joanna Tomczak Łucja Woch
6.       Liceum Plastyczne Katarzyna Truszkowska Urszula Kopeć Łucja Woch
7.       Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Ewa Dudzińska Magdalena Puch Łucja Woch
8.       Zespół Szkół Mechanicznych Agnieszka Rucińska-Cyran Joanna Tomczak Magdalena Gliniecka ? Rękawik
9.       Zespół Szkół Technicznych Kamila Tońska Iwona Malewska ? Danecka Łucja Woch
10.    Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 Natasza Wojtaszek Marzena Truszkowska Łucja Woch

 

* LOGOPEDA ? WG POTRZEBY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNE
LP. PLACÓWKA PSYCHOLOG PEDAGOG
1.       OSW Nr 2 Natasza Wojtaszek Marzena Truszkowska
2.       OSW Nr 2 (przedszkole) Agnieszka Rucińska – Cyran Joanna Tomczak
3.       OREW Kamila Tońska Iwona Malewska-Danecka
4.       OWDiM Natasza Wojtaszek Marzena Truszkowska
5.       KARAN Magdalena Kaczorowska – Kraj Maria Kołodziejska
6.       dzieci z wadą wzroku (powiat) Katarzyna Truszkowska Urszula Kopeć
7.       dzieci z wadą słuchu (powiat) Natasza Wojtaszek Marzena Truszkowska
8.       autyzm (powiat) Agnieszka Rucińska – Cyran Joanna Tomczak

 

 

TERAPEUCI
TERAPIA PEDAGOGICZNA ODBIORCY
1.       Elżbieta Romaszko ?  dzieci 5 ? 6 letnie

?  uczniowie klas I ? VI szkół podstawowych

2.       Janina Srok ?  uczniowie klas I ? III szkół podstawowych
3.       Katarzyna Gogol – Urbańska ?  uczniowie klas IV ? VI szkół podstawowych

?  uczniowie gimnazjów

4.       Jolanta Szczygieł ?  uczniowie gimnazjów

?  uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

5.       Katarzyna Chadaj ?  uczniowie gimnazjów

?  uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

PSYCHOTERAPIA ODBIORCY
1.   

2.   

Helena Klimczuk – Lecyk

Joanna Gawlicka

?  uczniowie z placówek bazowych i ich rodziny

uczniowie z placówek bazowych