Przydział placówek

PRZYDZIAŁ PLACÓWEK BAZOWYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 W ELBLĄGU

PRZEDSZKOLA
LP. PLACÓWKA PSYCHOLOG PEDAGOG LOGOPEDA
1.         Przedszkole Nr 3 Ewa Dudzińska Magdalena Żórawska-Kalman Ewa Zielińska
2.         Przedszkole Nr 5 Ewa Dudzińska Magdalena Żórawska-Kalman Dorota Orłowska
3.         Przedszkole Nr 8 Agnieszka Rucińska – Cyran Joanna Tomczak Marzena Kosowska – Firer
4.         Przedszkole Nr 10 Magdalena Kaczorowska-Kraj Alicja Kowalczyk Marzena Kosowska – Firer
5.         Przedszkole Nr 14 Kamila Tońska Iwona Malewska – Danecka Ewa Zielińska
6.         Przedszkole Nr 17 Natasza Wojtaszek Marzena Truszkowska Marzena Kosowska-Firer
7.         Przedszkole Nr 19 Natasza Wojtaszek Marzena Truszkowska Marzena Kosowska – Firer
8.         Przedszkole Nr 26 Magdalena Kaczorowska-Kraj Alicja Kowalczyk Ewa Zielińska
9.         Przedszkole Nr 29 Agnieszka Rucińska-Cyran Joanna Tomczak Ewa Zielińska
10.     Przedszkole Nr 31 Agnieszka Rucińska – Cyran Joanna Tomczak Ewa Zielińska
11.     Przedszkole Nr 33 Kamila Tońska Iwona Malewska – Danecka Marzena Kosowska-Firer
12.     Przedszkole Nr 34 Ewa Dudzińska Magdalena Żórawska-Kalman Dorota Orłowska
13.     Przedszkole

„Wesołe Nutki”

Natasza Wojtaszek Marzena Truszkowska Ewa Zielińska
14.     Przedszkole „Akademia Krasnoludków” Kamila Tońska Iwona Malewska-Danecka Dorota Orłowska
15.     Przedszkole Katolickie Natasza Wojtaszek Marzena Truszkowska Dorota Orłowska
16.     Przedszkole przy SPSK Magdalena Kaczorowska-Kraj Alicja Kowalczyk Dorota Orłowska
17.     Przedszkole „Dorotka” Kamila Tońska Iwona Malewska-Danecka Dorota Orłowska
18.     Przedszkole

„Mały Europejczyk”

Anna Miazga Jola Piłat Ewa Zielińska
19.     Przedszkole Nr 13

„Mały Turysta” 

Kamila Tońska Iwona Malewska-Danecka Marzena Kosowska – Firer
20.     Przedszkole „Przyjaciele Kubusia” Anna Miazga Jolanta Piłat Marzena Kosowska – Firer
21.     Przedszkole w Gronowie Elbląskim Natasza Wojtaszek Marzena Truszkowska Ewa Zielińska

 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE
LP. PLACÓWKA PSYCHOLOG PEDAGOG LOGOPEDA
1.         SP Nr 4 Natasza Wojtaszek Marzena Truszkowska Dorota Orłowska
2.         SP Nr 8 Agnieszka Rucińska-Cyran Joanna Tomczak Dorota Orłowska
3.         SP Nr 12 Kamila Tońska Iwona Malewska – Danecka Ewa Zielińska
4.         SP Nr 16 Anna Miazga Jolanta Piłat Marzena Kosowska – Firer
5.         SP Nr 21 Magdalena Kaczorowska-Kraj Alicja Kowalczyk Marzena Kosowska – Firer
6.         SP Nr 23 Ewa Dudzińska Magdalena Żórawska-Kalman Dorota Orłowska
7.         SP Nr 25 Agnieszka Rucińska-Cyran Joanna Tomczak Marzena Kosowska-Firer
8.         SP w Zespole Szkół Pijarskich Agnieszka Rucińska – Cyran Joanna Tomczak Dorota Orłowska
9.         SP w SPSK Magdalena Kaczorowska-Kraj Alicja Kowalczyk Ewa Zielińska
10.     SP Nr 1 w Gronowie Górnym Natasza Wojtaszek Marzena Truszkowska Ewa Zielińska
11.     SP w Gronowie Elbląskim Anna Miazga Jolanta Piłat Marzena Kosowska – Firer
12.     SP w Jegłowniku Ewa Dudzińska Magdalena Żórawska-Kalman Marzena Kosowska -Firer
13.     SP w Zwierznie Natasza Wojtaszek Marzena Truszkowska Ewa Zielińska
14.     SP w Żurawcu Kamila Tońska Iwona Malewska-Danecka Dorota Orłowska

 

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
LP. PLACÓWKA PSYCHOLOG PEDAGOG DORADCA ZAWODOWY
1.       I Liceum Kamila Tońska Iwona Malewska-Danecka Magdalena Gliniecka – Rękawik
2.       II Liceum Kamila Tońska Iwona Malewska-Danecka Magdalena Gliniecka -Rękawik
3.       III Liceum Anna Miazga Jolanta Piłat Łucja Woch
4.       Zespół Szkół i Placówek Sportowych Magdalena Kaczorowska – Kraj Alicja Kowalczyk Magdalena Gliniecka – Rękawik
5.       Liceum w Zespole Szkół Pijarskich Agnieszka Rucińska – Cyran Joanna Tomczak Łucja Woch
6.       Liceum Plastyczne Natasza Wojtaszek Marzena Truszkowska Magdalena Gliniecka – Rękawik
7.       Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Ewa Dudzińska Magdalena Żórawska-Kalman Łucja Woch
8.       Zespół Szkół Mechanicznych Agnieszka Rucińska-Cyran Joanna Tomczak Magdalena Gliniecka -Rękawik
9.       Zespół Szkół Technicznych Kamila Tońska Iwona Malewska -Danecka Łucja Woch
10.    Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 Natasza Wojtaszek Marzena Truszkowska Łucja Woch

 

* LOGOPEDA –  WG POTRZEBY

 

 

INNE
LP. PLACÓWKA PSYCHOLOG PEDAGOG
1.       OSW Nr 2 Szkoła Podstawowa

kl. I – III 

kl. IV – VIII

 

 

Ewa Dudzińska

Anna Miazga

 

 

Magdalena Żórawska-Kalman

Jolanta Piłat

2.       OSW Nr 2 (przedszkole) Agnieszka Rucińska – Cyran Joanna Tomczak
3.       OREW Kamila Tońska Iwona Malewska-Danecka
4.       OWDiM Natasza Wojtaszek Marzena Truszkowska
5.       KARAN Magdalena Kaczorowska – Kraj Alicja Kowalczyk
6.       dzieci z wadą wzroku (powiat) Kamila Tońska Iwona Malewska-Danecka

 

 

TERAPEUCI
TERAPIA PEDAGOGICZNA ODBIORCY
1.       Elżbieta Romaszko – uczniowie klas 0 – VI szkół podstawowych
2.       Janina Srok – uczniowie klas 0 – VI szkół podstawowych
3.       Katarzyna Gogol – Urbańska – uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych
4.       Jolanta Szczygieł – uczniowie klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych
5.       Katarzyna Chadaj – BIOFEEDBACK
PSYCHOTERAPIA ODBIORCY
1. Katarzyna Truszkowska – uczniowie z placówek bazowych i ich rodziny
2. Joanna Gawlicka – uczniowie z placówek bazowych i ich rodzin