Spotkanie nauczycieli w ramach sieci współpracy i samokształcenia.
aktualnosci foto - pomagamy

Drodzy Nauczyciele!

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 i Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zapraszają Państwa do udziału w sieci współpracy i samokształcenia dotyczącej edukacji uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Na najbliższe spotkanie zapraszamy w dniu 07.05.2019 r. na godz. 15:30
do
Przedszkola Nr 19 w Elblągu.

Tematem spotkania będzie „Praca z uczniem słabosłyszącym”.

Koordynatorzy:

Marlena Szwemińska W-MODN

Magdalena Kaczorowska-Kraj PP-P NR 1

Urszula Kopeć PP-P NR 1

Barbara Uhryn PP-P NR 1

2019/05/06 12:14:02