SEMINRAUM: „Poradnia i szkoła – wspólna TROS-KA o ucznia (nowe możliwości wsparcia)”
aktualnosci foto - pomagamy

SEMINARIUM:
„Poradnia i szkoła – wspólna TROS-KA o ucznia (nowe możliwości wsparcia)”

W dniu 5 kwietnia 2018 r. w gościnnych progach Ratusza Staromiejskiego odbyło się seminarium zorganizowane przez elbląskie poradnie psychologiczno – pedagogiczne. Inicjatorem przedsięwzięcia był Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty.
Na spotkanie przybyli dyrektorzy szkół, pedagodzy, psycholodzy z Elbląga i powiatu elbląskiego. Nie zabrakło też gości – wizytatorów Kuratorium Oświaty.
Tematyka seminarium poświęcona była nowym rozwiązaniom z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, które mogą być i są organizowane w lokalnym środowisku. Idea przewodnia wyrażona została w tytule seminarium – chodziło o współdziałanie poradni psychologiczno – pedagogicznych i szkół na rzecz dziecka z problemami rozwojowymi i edukacyjnymi. Przedstawiono doświadczenia z wdrażania zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, w ramach której przedstawiono przykład wsparcie ucznia z klasy I szkoły podstawowej, działania w ramach edukacji włączającej, którymi objęte jest dziecko z niedosłuchem. Omówiono też zagadnienie diagnozy funkcjonalnej, jako formy kompleksowego spojrzenia na dziecko i tkwiące w nim samymi jego środowisku zasoby i trudności. W tym też nurcie zobrazowane zostały możliwości wynikające z zastosowania narzędzia TROS-KA, które pomaga w analizie poziomu funkcjonowania społeczno – emocjonalnego uczniów i projektowania działań wspomagających w tym obszarze.

Wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i realizację seminarium oraz zechcieli skorzystać z zaproszenia przybywając do Elbląga – serdecznie dziękujemy.

Dyrektorki poradni psychologiczno – pedagogicznych

2018/04/09 12:46:25