KOMUNIKAT dotyczący informacji oraz danych kontaktowych w czasie Epidemii – 24.04.2020 r.

logo paint

Szanowni Państwo!

W związku z  utrzymującym  się  stanem epidemii,  wywołanym rozprzestrzenianiem się  COVID-19 i stosując się do wytycznych MEN, uprzejmie informujemy o przedłużeniu do odwołania okresu, w którym Poradnia nie będzie realizować pracy diagnostycznej, terapeutycznej i psychoedukacyjnej w trybie stacjonarnym. Praca w naszej placówce będzie kontynuowana zdalnie,  zgodnie z wcześniej opublikowanymi ustaleniami, tj. za pośrednictwem poczty mailowej ppp1@elblag.eu  (proszę podać dane kontaktowe oraz krótkie streszczenie sprawy) lub telefonicznie: 55 625 82 30  w godz. 8.00 – 15.00. Ponadto Specjaliści poradni zgodnie z  harmonogramem, na podstawie Państwa zgłoszeń i w oparciu o ustalone z Państwem możliwe sposoby komunikacji na odległość (m.in. Skype, Whatsapp, Messeger, sms, e-mail), udzielają wsparcia, porad i konsultacji, realizują  działania terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą. Dyżury telefoniczne w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczone przez psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów poradni znajdują się  również na stronie: elblag.eu

Bieżące informacje o planowanych wydarzeniach podawane są również na fanpage’u naszej poradni – Facebook – pod  adresem  https://www.facebook.com/ppp1welblagu/.

Barbara Uhryn – Dyrektor  wraz z Współpracownikami.

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło Harmonogram egzaminów ósmoklasisty, maturalnego i zawodowego w roku 2020. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020

2020/04/24 8:27:01