Komunikat z dnia 04.05.2020 r. – w sprawie wydawania opinii i orzeczeń

logo paint

Szanowni Państwo !

W związku z utrzymującym się stanem epidemii Poradnia realizuje działania związane z wydawaniem orzeczeń i opinii w oparciu o stosowną dokumentację. Zgłoszenia prosimy kierować pod nr telefonu 55 625 82 30 w godz. 8.00-14.00 lub za pomocą poczty e-mail (ppp1@elblag.eu).

Działania Porani w pozostałych obszarach będą kontynuowane w formule pracy zdalnej
(za pomocą metod i technik pracy na odległość), wg wcześniej opublikowanych ustaleń (kontakt do sekretariatu j.w.) .

Dyrektor Barbara Uryn

2020/05/04 8:16:50