WAŻNE!!! Informacje oraz dane kontaktowe do poradni w czasie Epidemii
logo paint


Szanowni Państwo!


W związku ze  stanem epidemii  informujemy, że za zgodą organu prowadzącego Poradnia zawiesza działalność diagnostyczną, terapeutyczną i psychoedukacyjną  prowadzoną w kontakcie bezpośrednim.
Poradnia będzie nieczynna do 10.04.2020 r. włącznie.
Praca w naszej placówce będzie odbywała się w trybie zdalnym.


W dalszym ciągu jesteśmy do Państwa dyspozycji za pośrednictwem poczty mailowej ppp1@elblag.eu  (proszę podać dane kontaktowe oraz krótkie streszczenie sprawy) lub telefonicznie:  792 11 29 29 w godz. 8.00 – 16.00.


Jednocześnie informujemy, iż Specjaliści poradni zgodnie z harmonogramem, na podstawie Państwa zgłoszeń i w oparciu o ustalone z Państwem możliwe sposoby komunikacji na odległość (m.in. Skype, Whatsapp, Messeger, sms, e-mail), udzielają wsparcia, porad i konsultacji, realizują  działania terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą.

Pozdrawiamy serdecznie, życzymy dużo zdrowia
Barbara Uhryn – Dyrektor  wraz z Współpracownikami.

Szanowni Państwo Rodzice/Opiekunowie Dzieci pozostających pod naszą opieką !
Zwracamy się do Państwa z propozycją wykorzystania w zabawie i pracy z dziećmi wszelkich uwag i zaleceń dostępnych w opiniach i orzeczeniach, które posiadają Państwa dzieci. Proponujemy i zachęcamy także do wykorzystania zapisów w zeszytach ćwiczeń i tego, co zostało Państwu przekazane w bezpośrednim kontakcie z nami. Wszystko to pozwoli na podtrzymanie ciągłości współpracy, w celu skuteczniejszego udzielania wsparcia Państwa dzieciom.

2020/03/25 7:00:56