UWAGA! ZMIANA TERMINU SPOTKANIA NAUCZYCIELI W RAMACH SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

logo paint

W związku z otrzymanymi od placówek informacjami zwrotnymi dotyczącymi niemożności uczestnictwa w spotkaniu sieci współpracy i samokształcenia nt. „Uczeń z Zespołem Aspergera – analiza przypadków” w proponowanym terminie, przeniesiono spotkanie na dzień 06.02.2020 godz. 15.00 w PPP Nr 1.

Prosimy o potwierdzenie przybycia, a także dokonanie analizy funkcjonowania wybranego dziecka celem przedstawienia na spotkaniu.

 

 

2020/01/09 11:51:33