SPOTKANIE NAUCZYCIELI W RAMACH SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
logo paint

Drodzy Nauczyciele!

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 i Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zapraszają Państwa do udziału w sieci współpracy i samokształcenia dotyczącej edukacji uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Tematem spotkania będzie „Uczeń z Zespołem Aspergera – analiza przypadków”.

Na spotkanie zapraszamy w dniu 14.01.2020 r. na godz. 15:00 do siedziby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Elblągu (ul. Słoneczna 14).

Prosimy o potwierdzenie przybycia.

Koordynatorzy:

Marlena Szwemińska W-MODN

Magdalena Kaczorowska-Kraj PP-P Nr 1

Urszula Kopeć PP-P Nr 1

Barbara Uhryn PP-P Nr 1

2020/01/08 12:34:45