SPOTKANIE NAUCZYCIELI W RAMACH SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
dzieci nauka 1
Drodzy Nauczyciele!

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 i Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zapraszają Państwa do udziału w sieci współpracy i samokształcenia dotyczącej edukacji uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Tematem spotkania „Uczeń z Zespołem Aspergera”.

Na spotkanie zapraszamy w dniu 11.06.2019 r. na godz. 15:30 do siedziby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Elblągu (ul. Słoneczna 14).

Koordynatorzy:

Marlena Szwemińska W-MODN

Magdalena Kaczorowska-Kraj PP-P Nr 1

Urszula Kopeć PP-P Nr 1

Barbara Uhryn PP-P Nr 1

2019/06/06 5:46:35