NOWE FORMY PRACY TERAPEUTYCZNEJ PORADNI
EEG

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nowymi metodami pracy z dziećmi i uczniami, jakie proponuje poradnia:

Metoda profesora Feuerstein’a
Instrumental Enrichment (instrumenty poznawcze)

Metoda Feuersteina to kompleksowe podejście obejmujące teorię i system terapeutyczny, który może być stosowany w różnych kontekstach klinicznych i edukacyjnych. Metoda oparta jest na głębokim przekonaniu o modyfikowalności człowieka. Podstawową zasadą jest to, że wszyscy ludzie, niezależnie od wieku, przejawianych trudności mają zdolność do znacznego usprawniania swoich procesów uczenia się. Takie podejście koncentruje się na tym, co ludzie mogą osiągnąć a nie na ich deficytach i ograniczeniach.
Praca terapeutyczna odbywa się na 14 oddzielnych (niezależnych) wolnych od treści instrumentach (zestawach ćwiczeń i zadań), które wspólnie rozwijają funkcje poznawcze za pomocą MLE (uczenia się przez mediację) i umożliwiają dziecku przekroczenie jego dotychczasowych granic. Rola mediatora to rola „agenta zmiany”. Mediacja zaś zmienia struktury poznawcze zarówno dzieci zdolnych, dzieci z ze zdiagnozowanym ADD, ADHD, dysleksją rozwojową, dyskalkulią, obniżoną sprawnością intelektualną, uogólnionymi trudnościami w uczeniu, nieharmonijnym rozwojem intelektualnym.
Istotą programu terapeutycznego w Metodzie Feuersteina jest zastosowanie programu Instrumental Enrichment (IE). Jest to seria sesji podczas których terapeuta stosując techniki mediacyjne tworzy i wzmacnia poznawcze strategie i umiejętności dziecka, jednocześnie pomagając mu monitorować osobistą zmianę i potrzeby rozwojowe. Terapeuta Metody Feuersteina oddziaływuje również na środowisko ucznia, kształtując je tak, aby wspierało i zachęcało do dalszej nauki i rozwoju. Program ten poprzez kształtowanie myślenia i inteligencji ma wpływ na dziecko jako całość. Zasady w zadaniach i życiu są analogiczne. Podobne operacje umysłowe są potrzebne dla uporządkowania np. czerwonych klocków w pudełku i kiedy podejmujemy decyzję o przynależności do klasy w szkole lub innej grupy społecznej…
Dziecko uczy się, a wykonując zadanie samodzielnie doświadcza własnej „modyfikalnosci”. Kształtuje myślenie krytyczne, oparte na pytaniach (mediacji). To zdolność świadomej refleksji daje możliwość wyborów, oceny sytuacji, kierowania własnym zachowaniem, podejmowania decyzji i realizacji życiowych planów.
Dzięki specyficznej wiedzy możemy świadomie pobudzać rozwój umysłowy, tym samym wpływając na kształtowanie osoby jako całości.
Przez świadome postrzeganie, porównywanie, zdolność analizy, określania celu i wiele innych operacji, których w trakcie programu uczymy różne dzieci w różny sposób, droga rozwoju otwiera się i dynamizuje. Siłą rzeczy wzrasta samodzielność, świadomość siebie i własnych postępów.

Metoda Profesora Feuersteina uznana jest na świecie już od wielu lat (od niedawna w Polsce), a jego teorie wykładane są na różnych uniwersytetach jako nowatorskie podejście w systemach współczesnej edukacji.

Dzieci, które pracują tą metodą robią duże postępy, stają się bardziej samodzielne, twórcze, analizują, planują, decydują. To proces, więc wymaga czasu, ale kierunek jest pewny, bo sprawdzony.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Chadaj. ZAPRASZAMY


Metoda EEG BIOFEEDBACK

W skrócie – biologiczne sprzężenie zwrotne. Popularna nazwa – Biofeedback – to zlepek wyrazowy powstały z angielskich
słów bio (od biologiczny) i feedback (z ang. sprzężenie zwrotne).

Biofeedback EEG (ElektroEncefaloGrafia) lub Neurofeedback – wykorzystuje właściwość, że mózg ludzki w ramach swojej aktywności wytwarza różne zakresy fal elektromagnetycznych, charakterystycznych dla różnych rodzajów tej aktywności (np. fale alfa pojawiają się w stanie relaksu, odprężenia, fale beta 1 w stanie wytężonego wysiłku umysłowego, fale delta w stanie głębokiego, regenerującego snu, z kolei fale theta odpowiadają za efektywny sen i fantazjowanie).
Za pomocą tej metody osoba poddawana treningowi uczy się czynności swojego mózgu. Uczy się, jak pozytywnie zmieniać wzorzec wytwarzanych fal mózgu: wzmacniać pożądane i hamować niepożądane fale mózgowe, aby tak jak instrumenty w orkiestrze wszystkie ze sobą „dobrze współbrzmiały”.
EEG Biofeedback to nowoczesna metoda treningu pracy mózgu. Została ona opracowana przez naukowców z ośrodka szkolenia astronautów w NASA w USA. W treningach brali udział astronauci i piloci, których praca była bardzo złożona, stresująca i odpowiedzialna. Dzięki sesjom EEG Biofeedback ćwiczyli swoją koncentrację i uważność, która jest niezbędna przy wykonywaniu takiej pracy. Biofeedback stał się również popularny wśród sportowców Od kilkunastu lat EEG Biofeedback regularnie stosują największe kluby piłkarskie, np. AC Milan. W Polsce trenowali tak m.in. Adam Małysz, Paweł Wojciechowski (mistrz świata w skoku o tyczce), czy mistrz olimpijski Kamil Stoch.

Metoda ta pozwala zwiększyć szybkość myślenia, kreatywność i pamięć o 25-30%, poprawia nastrój i samoocenę, polepsza sen. Jest to metoda całkowicie bezpieczna, bez skutków ubocznych. Powodzenie terapii zależy od zaangażowania, częstotliwości treningów i motywacji pacjenta. Trening EEG Biofeedback składa się z szeregu sesji treningowych. Liczba sesji zależy od rozpoznanego problemu, celów treningu oraz indywidualnej krzywej uczenia się. Z doświadczeń wynika, że pierwsze efekty treningu są widoczne po 10-12 sesjach (przy 2 sesjach w tygodniu). W konkretnych przypadkach liczba takich sesji może być jednak większa (najczęściej 20 – 30) tak, aby nastąpiło utrwalenie pożądanego wzorca fal mózgowych. Sesje treningowe należy wykonywać najlepiej dwa razy w tygodniu, najlepiej o podobnej porze dnia. Bardzo skuteczny jest trening codzienny.

Trening EEG Biofeedback skuteczny jest zarówno w przypadku osób zdrowych jak i z rozmaitymi problemami. Sesje idealnie sprawdzają się wśród np. dzieci z ADHD, ADD, dysleksją, dysgrafią, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami mowy, czy problemami z nauką. Z kolei zdrowe dzieci korzystając z sesji EEG Biofeedback mogą znacznie poprawić pamięć, koncentrację, szybkość uczenia się i szybkość myślenia.
EEG Biofeedback poprawia również kreatywność, która jest bardzo ważna w biznesie i w pracy na wysokich stanowiskach. Sesje EEG Biofeedback pomagają również zwalczyć przyczyny wypalenia zawodowego, a także zniwelować wysoki poziom stresu. Po jednym cyklu sesji mamy szansę osiągnąć tzw. Peak Performance, czyli szczytową wydajność mózgu. Można powiedzieć, że poprawa jednego czynnika korzystnie wpływa na pozostałe deficyty.
Każdy człowiek może nauczyć się kontrolować procesy zachodzące w swoim organizmie, dzięki czemu ma szansę rozwinąć duży potencjał mózgu i zwiększyć jakość swojego życia. Godzina poświęcona na trening jest czasem dla nas. Nie tylko pracujemy nad tym, aby nasz mózg był wydajniejszy, ale także relaksujemy się i odrywamy od codzienności. Jest to niezwykle ważne i cenne, ponieważ w obecnych czasach, w których żyjemy szybko, nie łatwo znaleźć chwilę, którą przeznaczymy dla naszego wewnętrznego rozwoju.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Chadaj. ZAPRASZAMY

2018/04/27 12:50:00