INFORMACJA O WYNIKU NABORU
logo paint

Elbląg, dnia 14.06.2018r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na stanowisko głównego księgowego
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Elblągu ul. Słoneczna 14

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko głównego księgowego nie została wybrana żadna osoba.

Uzasadnienie

Żaden z kandydatów nie spełnił wymogów formalnych,
w związku z czym procedurę naboru zakończono.

2018/06/14 7:47:39