NASZE PROPOZYCJE NA XX WARMIŃSKO – MAZURSKIE DNI RODZINY
rodzina

INFORMACJE NA TEMAT PLANOWANYCH WYDARZEŃ XX WARMIŃSKO-MAZURSKICH DNI RODZINY pod hasłem „Rodzina – Dom – Ojczyzna”

PLANOWANE WYDARZENIA

1. 12.05.2018 Warsztat dla rodziców „Budowanie prawidłowych relacji dziecko – rodzic”
godz. 10 – 12 SP nr 23 Elbląg, K. Chadaj
2. 15.05.2018 Warsztaty dla rodziców „Słowa mają moc”
godz. 15.30 -18.00 PM nr 33 Elbląg, I. Malewska-Danecka, J. Tomczak
3. 15.05.2018 Warsztaty dla rodziców „Dbam o prawidłowy rozwój małego dziecka”
godz. 15 -17 Żłobek Miejski Elbląg, ul. Kalenkiewicza 25, M. Kosowska-Firer, E. Zielińska, J. Szczygieł
4. 16.05.2018 Seminarium naukowe „Rozpoznać – wspierać – pomagać”
godz. 10–11.30 PWSZ Elbląg, ul. Czerniakowska 22, PPP nr 1, PPP nr 2
5. 16.05.2018 Warsztaty dla rodziców „Słowa mają moc – rola rodziców w kształtowaniu poczucia własnej wartości dziecka” godz. 15.30 – 18 PM nr 5 Elbląg, A. Rucińska-Cyran, B. Uhryn
6. 16.03.2018 Otwarte zajęcia logopedyczne dla rodziców z dziećmi „Zabawy logopedyczne”
godz. 15.30 – 17 PM nr 5 Elbląg, D. Orłowska
7. 18.05.2018 Prelekcja „Dojrzałość szkolna a przygotowanie rodziny do podjęcia nauki przez dziecko”
godz. 8 – 12 Szkoła Podstawowa w Zwierznie, E. Zielińska, J. Szczygieł
8. 18.05.2018 konsultacje indywidualne
godz. 8 – 12 Szkoła Podstawowa w Zwierznie, E. Zielińska, J. Szczygieł
9. 21.05.2018 Warsztaty dla nauczycieli „Jak wzmacniać zdrowe więzi w rodzinie” SOSW nr 2 Elbląg, M. Truszkowska, N. Wojtaszek
10. 22.05.2018 Rodzinne konsultacje dotyczące potrzeb rozwojowych, przetwarzania słuchowego i pracy samokształceniowej w domu z dzieckiem w wieku 4 – 13 lat
godz. 16 – 18, PPP Nr 1 Elbląg, ul. Słoneczna, E. Romaszko
11. 23.05.2018 Prelekcja dla rodziców dzieci „Rozwój mowy dziecka 3 – 4 letniego”
godz.15.30 – 17 PM Nr 26 Elbląg, ul. Bema 59, E. Zielińska
12. 25.05.2018 Warsztaty dla rodziców „Dbałość o prawidłowy rozwój mowy dziecka kluczem do sukcesów w przedszkolu i szkole”
godz. 9 – 12 PPP Nr 1, Elbląg, E. Zielińska, M. Kosowska-Firer, J. Szczygieł
13. 4.06.2018 Warsztaty dla pomocy nauczyciela „Jak wspierać silne i zdrowe relacje rodzica z dzieckiem niepełnosprawnym” SOSW nr 2 Elbląg, M. Truszkowska, N. Wojtaszek
14. 5.06.2018 Rodzinne konsultacje dotyczące potrzeb rozwojowych, przetwarzania słuchowego i pracy samokształceniowej w domu z dzieckiem w wieku 4 – 13 lat
godz. 16 – 18, PPP Nr 1 Elbląg, E. Romaszko
15. 11.06.2018 Prelekcja dla rodziców „Od złości do radości, czyli jak nauczyć dziecko radzenia sobie z emocjami?”
godz. 16 – 17 PM Nr 29 Elbląg, J. Gawlicka

2018/05/11 8:45:00