AKTUALNOŚCI
Elbląg, dnia 14.06.2018r. INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko głównego księgowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Elblągu ul. Słoneczna 14 (więcej…)
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Elblągu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Elblągu, ul. Słoneczna 14 tel. 55 6258230, e-mail: ppp1@elblag.eu   (więcej…)
INFORMACJE NA TEMAT PLANOWANYCH WYDARZEŃ XX WARMIŃSKO-MAZURSKICH DNI RODZINY pod hasłem "Rodzina - Dom - Ojczyzna" PLANOWANE WYDARZENIA 1. 12.05.2018 Warsztat dla rodziców „Budowanie prawidłowych relacji dziecko – rodzic” godz. 10 - 12 SP nr 23 Elbląg, K. Chadaj 2. 15.05.2018 Warsztaty dla rodziców „Słowa mają moc” godz. 15.30 -18.00 PM…
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nowymi metodami pracy z dziećmi i uczniami, jakie proponuje poradnia: Metoda profesora Feuerstein’a Instrumental Enrichment (instrumenty poznawcze) Metoda Feuersteina to kompleksowe podejście obejmujące teorię i system terapeutyczny, który może być stosowany w różnych kontekstach klinicznych i edukacyjnych. Metoda oparta jest na głębokim przekonaniu o modyfikowalności…
SEMINARIUM: „Poradnia i szkoła – wspólna TROS-KA o ucznia (nowe możliwości wsparcia)” W dniu 5 kwietnia 2018 r. w gościnnych progach Ratusza Staromiejskiego odbyło się seminarium zorganizowane przez elbląskie poradnie psychologiczno - pedagogiczne. Inicjatorem przedsięwzięcia był Warmińsko - Mazurski Kurator Oświaty. Na spotkanie przybyli dyrektorzy szkół, pedagodzy, psycholodzy z Elbląga i…
[download id="undefined"] Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innej formy wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019 Szanowni Państwo. Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innej formy wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019 odbywa się na zasadach…
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 przypomina, iż w roku 2018 nadal istnieje możliwość korzystania przez wszystkich zainteresowanych (bez względu na rejonizację) z bezpłatnych porad psychologa, pedagoga, doradcy zawodowego, logopedy w ramach tzw. "Sobót Zaufania" w godzinach 9-13. Konsultacje ze specjalistami prosimy wcześniej umawiać osobiście lub telefonicznie pod numerem 55 625-82-30 (w godz.…
WSZYSTKIM ZWIĄZANYM Z ELBLĄSKĄ OŚWIATĄ SKŁADAMY NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA - PRACOWNICY PPP nr 1
Wszystkim uczniom i ich rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkół życzymy powodzenia w nowym roku szkolnym.